INFORMACJA

1 kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Wietrzychowicach pracuje do godziny 12.00.

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

1 kwietnia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w dniach 4 i 5 kwietnia 2021 roku nie będą kursowały promy w pasie dróg powiatowych nr 1305K w m. Siedliszowice oraz 1316K w m. Otfinów.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 kwietnia 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 01.04.2021 r. do 22.04.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

  • przeznaczonych do użyczenia,
  • przeznaczonych do wynajmu.

Do pobrania:

Informacja

2 marca 2021

Szanowni Państwo, w dniu 23.02.2021 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD.  

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2020 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

INFORMACJA

2 marca 2021

Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że są jeszcze wolne miejsca dla mieszkańców  zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca na nowoczesny piec z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek lub pellet). Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6418045

Informacje dodatkowe:

  • maksymalny poziom dotacji 8000 zł do nowego pieca oraz 1000 zł do modernizacji instalacji,
  • aby skorzystać z dotacji, należy dokonać trwałej likwidacji obecnie używanego źródła ciepła,
  • dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na cele mieszkaniowe,
  • do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny (akt notarialny, księga wieczysta).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

1 marca 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wietrzychowice położonej w Nowopolu.


Do pobrania: