OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 142

25 czerwca 2021

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:49 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia w zlewni: Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie) wezbrań z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Ważność: od godz. 11:00 dnia 25.06.2021 do godz. 03:00 dnia 26.06.2021.


Do pobrania:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – UPAŁ 2 STOPNIA/ZMIANA

22 czerwca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego upału: 2 stopnia/zmiana.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Data wystąpienia: od godz. 11.52 dnia 22.06.2021 do godz. 18:00 dnia 24.06.2021


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – BURZE Z GRADEM 2 STOPNIA

22 czerwca 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego burz z gradem: 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozowane są burze, które miejscami będą tworzyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, miejscami grad.

Data wystąpienia: od godz. 11.00 dnia 22.06.2021 do godz. 24.00 dnia 22.06.2021.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

14 maja 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 14.05.2021 r. do 04.06.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: 

  • przeznaczonych do dzierżawy,
  • przeznaczonych do użyczenia.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

23 kwietnia 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku Kultury w Miechowicach Wielkich nr 38 o powierzchni 623,42 m2 wraz z działką nr 485 o powierzchni 0,51 ha.


Do pobrania:

Ruszył Narodowy Spis Powszechny 2021

1 kwietnia 2021

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że 1 kwietnia 2021 roku na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.)

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

  • wywiadu telefonicznego,
  • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!