OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

4 grudnia 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia, najmu.Do pobrania:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” w formie ośrodka wsparcia/klubu samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Wietrzychowicach w 2021 r.”.

4 grudnia 2020

Działając na podstawie art.13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” w formie ośrodka wsparcia/klubu samopomocy dla osób powyżej 60 roku życia w Gminie Wietrzychowicach w 2021 r.”.


Do pobrania pełna treść ogłoszenia:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert

1 grudnia 2020

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz Oferty:

2. Umowa (.pdf)

3. Wykaz osób:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30 listopada 2020

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

30 listopada 2020

Dotyczy postępowania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.