OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

20 września 2021

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do najmu.


Do pobrania:

SZCZEPIMY SIĘ w WIETRZYCHOWICACH

11 sierpnia 2021

Wszystkich dorosłych, którzy jeszcze się nie zaszczepili zapraszamy

15 sierpnia 2021 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 do Sali Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach

gdzie bez konieczności zapisu i wcześniejszej rejestracji jedynie po kwalifikacji dokonanej przez lekarza można będzie otrzymać szczepienie jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson.

Wymagania: okazanie przed rejestracją ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WZNOWIENIE KURSOWANIA PROMU

10 sierpnia 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że od dnia 11.08.2021 r. od godz. 5:00 wznawia kursowanie przeprawy promowej w m. Otfinów na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska-Otfinów.


Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców

10 sierpnia 2021

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu organizuje Warsztaty Edukacyjne dla Rodziców.

Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

Prawidłowe kontakty rodzica z dzieckiem, wiedza jak z nim rozmawiać, jak radzić sobie z jego emocjami wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Zajęcia będą przeznaczone dla  wszystkich rodziców i opiekunów, dla których wartością jest budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie.

Adresatami warsztatów są rodzice i opiekunowie prawni którzy chcą podnieść własne kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, nauczyć się stosować inne niż dotychczas metody wychowawcze,  podyskutować w gronie otwartych na zmiany rodziców, przećwiczyć nowe sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji z dzieckiem.

Warsztaty prowadzone będą w formie spotkań grupowych.

Chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice tel. 146418150

 lub bezpośrednio do OIK Wojnicz tel. 512259253, 14 6501392.

Seniorzy wspominają Tadeusza Nowaka

10 sierpnia 2021

Dnia 06.08.2021 r.  Uczestnicy  Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich oraz Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych uczestniczyli w uroczystości obchodów 30-lecia śmierci naszego rodaka Tadeusza Nowaka (poety i pisarza) pochodzącego z Sikorzyc. Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach. Po powitaniu zaproszonych gości, brat poety – Czesław Nowak przypomniał  życiorys naszego rodaka, po czym Pan Wójt Tomasz Banek oraz Seniorzy prezentowali wiersze poety we własnej interpretacji.


Seniorzy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy

10 sierpnia 2021

Dnia 05.08.2021 r. grupa Seniorów uczestniczyła w kolejnym spotkaniu w OIK w Wojniczu. Tematem spotkania była „Pierwsza pomoc”. Zaproszony na spotkanie ratownik medyczny przedstawił Seniorom zasady udzielania pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach. Między innymi w przypadku: zasłabnięcia z utratą przytomności, zadławienia, urazu, krwotoku z nosa, obrażeń ze zranieniem. Seniorzy otrzymali pakiet informacji i cennych wskazówek, zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Dziękujemy Panu Michałowi – ratownikowi medycznemu z Brzeska za  profesjonalne przeprowadzenie warsztatów.