AKTUALNOŚCI

Informacja 23 września 2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: “Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.” Informacja w załączeniu: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja 23 września 2021

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH!- skorzystaj z doradztwa zawodowego

Jeśli jesteś na etapie swojego życia, w którym poszukujesz swojej drogi zawodowej to dobrze trafiłeś/łaś! W ramach udziału w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2021 przez najbliższy miesiąc cyklicznie (raz w tygodniu) będą ukazywać się artykuły informacyjne na temat możliwości skorzystania z programu Bilans Kariery. Na czym polega Bilans Kariery? Program opiera się na współpracy z […]

GOPS 22 września 2021

ARTYKUŁ DOTYCZĄCY EDUKACJI W SPRAWIE PRZEMOCY W RODZINIE

Artykuł III/21 w zakresie edukacji społeczności lokalnej pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie poświęcony jest podstawowym informacjom o pogotowiu „Niebieska Linia” Artykuł dostępny poniżej: Edukacja w sprawie przemocy w rodzinie  

Ogłoszenie 22 września 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wietrzychowice w 2022 roku. Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej. Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl

Informacja 22 września 2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 – Aktualizacja

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY WIETRZYCHOWICE NA ROK 2021 – Aktualizacja na dzień 22.09.2021 r. Do pobrania: Plan zamówień publicznych 2021 – aktualizacja 22.09.2021

Informacja 22 września 2021

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.09.2021 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w sezonie zimowym 2021/2022.

Na skróty