AKTUALNOŚCI

Informacja 29 lipca 2021

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2021 ROKU

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsiinformuje:Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnejpowinien zbierać faktury VAT: w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT […]

Informacja 1 lipca 2021

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z […]

OSTRZEŻENIE 5 sierpnia 2021

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:150 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące zjawiska: wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczychStopień zagrożenia: 2 Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie) Przebieg: Występujące i prognozowane intensywne opady deszczu, także burzowe, będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo […]

Informacja 5 sierpnia 2021

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego silnego deszczu z burzami: 3 stopnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i slinym. Wysokość opadu miejscami od 80 mm do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80km/h, które wystąpią głownie w […]

Informacja 5 sierpnia 2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 – Aktualizacja

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY WIETRZYCHOWICE NA ROK 2021 – Aktualizacja na dzień 29.07.2021 r. Do pobrania: Plan zamówień na 2021 rok – Aktualizacja na 29.07.2021 r.

Ogłoszenie 3 sierpnia 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Termomodernizacja oraz nadbudowa, przebudowa, zmiana konstrukcji dachu i remont istniejącego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Wietrzychowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowanego na dz. nr 541 i 532/6 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej. Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl

Informacja 2 sierpnia 2021

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że przedłuża zamknięcie przeprawy promowej na rzece Dunajec w miejscowości Otfinów w ciągu drogi powiatowej 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska- Otfinów. Przewidywany termin przywrócenia kursowania przeprawy promowej: 16 sierpnia 2021 r. Przerwa w kursowaniu przeprawy promowej spowodowana jest koniecznością wykonania kompleksowego remontu w celu odnowienia klasy statku […]

Ogłoszenie 30 lipca 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez budowę i wyznaczenie szlaków rowerowych wraz z nowymi obiektami infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Wietrzychowice Urząd Gminy Wietrzychowice informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej. Link do platformy: wietrzychowice.ezamawiajacy.pl

Na skróty