2017-06-28 PODZIĘKOWANIE RADNYM ZA GRĘ W PRZEDSTAWIENIU “ŚNIEŻKA”