AKTUALNOŚCI

Informacja 9 listopada 2020

DODATKOWY NUMER TEL. DLA PACJENTÓW GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

W związku z aktualną sytuacją, ograniczeniami w przyjmowaniu oraz trudnością w kontaktach pacjentów z Ośrodkiem Zdrowia w Wietrzychowicach został uruchomiony kolejny numer telefonu! Pacjenci mogą dzwonić aktualnie pod następujące numery: tel. 14 641 80 08 tel. 14 307 02 61-  nowy numer! tel. kom 533 797 388

Ogłoszenie 30 listopada 2020

OGŁOSZENIE

Informacja na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Wietrzychowice W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) oraz w związku z Zarządzeniem nr 97.2020 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie […]

Informacja 30 listopada 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Informacja 30 listopada 2020

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.

Żłobek 27 listopada 2020

REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA “BAJKA” W WIETRZYCHOWICACH

Drodzy Rodzice!   Rozpoczynamy rekrutację dzieci do żłobka “Bajka”w Wietrzychowicach. Pierwsze zapisy ruszają od 10.12.2020 r. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 0 do 3 lat   WAŻNE!   Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice od  08.12.2020 r. Wypełniony wniosek należy złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

Informacja 27 listopada 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wietrzychowice”

Ogłoszenie 27 listopada 2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że jest możliwość zgłaszania się chętnych osób z terenu gminy Wietrzychowice posiadających ściągnięty azbest z budynków do jego odbioru. Termin zgłaszania do 3 grudnia 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się w tym roku zostaną przesunięte na 2021 r.                                                                          Wójt Gminy Wietrzychowice                                                                             […]

Na skróty