AKTUALNOŚCI

Informacja 15 lipca 2021

ZAWIADOMIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- trzech studni chłonnych oraz na usługi wodne w związku  z realizacją inwestycji pn: ” Przebudowa drogi powiatowej 1337K Wietrzychowice- Biskupice Radłowskie w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na działce […]

Informacja 1 lipca 2021

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z […]

GOPS 23 lipca 2021

ZAKTUALIZOWANA BAZA INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje zaktualizowaną bazę instytucji oraz wykazy placówek i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do pobrania: Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2021 r. Baza instytucji przemoc 2021 rok Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2021r Wykaz placówek tymczasowego schronienia 2021 r Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2021 r Wykaz […]

Informacja 23 lipca 2021

PROJEKT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY

W lipcu br. zostanie przeprowadzona w ramach projektu pn.: “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”, głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice. Powyższa inwestycja możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na poziomie  63,3% oraz z dotacji od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych na poziomie 36,7 % inwestycji. […]

Informacja 22 lipca 2021

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego      Pana Łukasza Smółki, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nasza    Gmina dostała dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie OSP 2021 w kwocie   30 000 zł. Kwota ta przyznana została na realizację zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jadowniki Mokre. Serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla Pana Wojciecha […]

Informacja 22 lipca 2021

Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach

W Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach aktualnie przeprowadzany jest remont części piwnicznej, w której znajdują się szatnie i świetlica. W ramach prowadzonych prac zostaną: wymienione podłogi, pomalowane ściany, wymienione oświetlenie. Ponadto odświeżony zostanie dach budynku Szkoły Podstawowej, który będzie pomalowany.      

Informacja 22 lipca 2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy zamówienia pn.: „Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg gminnych”.    

RADA GMINY 22 lipca 2021

XXIX SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 12.00. Porządek obrad: 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie […]

Na skróty