Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/zapytanie-ofertowe-2/
Export date: Thu Mar 21 15:31:13 2019 / +0000 GMT

ZAPYTANIE OFERTOWE
NAZWA ZAMÓWIENIA: „TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”.
I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WIETRZYCHOWICE


WIETRZYCHOWICE 19


33-270 WIETRZYCHOWICE


TEL.: 14 6418045 FAX 14 6418045


e-mail:izp@wietrzychowice.pl


Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  docieplenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach.

Poniżej do pobrania szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami:

Poniżej do pobrania - Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”:

 
Post date: 2018-03-13 07:42:24
Post date GMT: 2018-03-13 07:42:24