Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-dot-robot-budowlanych/
Export date: Tue Feb 19 10:45:58 2019 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych
Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre  w km 0+000-0+318.

Do pobrania pełna treść zaproszenia, wraz z szczegółami postępowania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Przedmiar robót

  3. Umowa

  4. Dokumentacja techniczna: 
Post date: 2018-07-04 08:03:30
Post date GMT: 2018-07-04 08:03:30