Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-5/
Export date: Sun Aug 18 4:32:41 2019 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont cmentarza wojennego w Miechowicach Małych – ETAP I.
Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty

  2. Przedmiar robót

  3. Umowa

  4. Dokumentacja techniczna:


Post date: 2019-05-14 07:11:30
Post date GMT: 2019-05-14 07:11:30