Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

 

P.O. Kierownika ZEUKiW: Jan Iskra

33-270 Wietrzychowice
e-mail: zeukiw@op.pl
tel.: (14) 641 80 43