Skład Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal
 

Komisja budżetu, finansów i polityki gospodarczej

Zbigniew Curyło-przewodniczący

       

 Ewa Wojcieszek                                             Andrzej Dębiński

      

Anna Kozłowska                              Bernadeta Pudło

Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych

Zofia Chłoń – przewodnicząca

       

Dorota Sacha                                Zenobia Szarwark

       

Wiktor Urban                              Stanisław Magiera

Komisja Rewizyjna

       

Renata Maniocha                              Ewa Walasek

                                                     – przewodnicząca

       

      Urszula Kogut                           Władysław Kapłon