AKTUALNOŚCI

GOPS 6 czerwca 2017

Artykuł GOPS

Jak co kwartał GOPS Wietrzychowice prezentuje artykuł o tematyce przemocy w rodzinie. Poniżej zaprezentowano historię Wiktorii. Jeżeli w rodzinie dochodzi do podobnych aktów przemocy nie należy tego ukrywać lecz zgłaszać do odpowiednich służb lokalnych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służby Zdrowia lub na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel: 801-120-002

GOPS 6 czerwca 2017

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Informator teleadresowy

GOPS 6 czerwca 2017

INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE DOTYCZĄCA PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

GOPS 6 czerwca 2017

AKTUALNY INFORMATOR TELEADRESOWY, INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Do pobrania: INFORMATOR TELEADRESOWY

GOPS 8 marca 2017

INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że Sądecki Ośrodek Interwencji Krysysowej z siedzibą w Nowym Sączu będzie kontynuował realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej polegąjącej  na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatru Tarnowskiego.

GOPS 8 marca 2017

GOPS WIETRZYCHOWICE PREZENTUJE ARTYKUŁ 1.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w ramach edukacji społeczności lokalnej, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentuje poniższy artykuł. Mężczyzna jako ofiara przemocy?! Niemożliwe? A jednak sie zdarza!  

Na skróty