AKTUALNOŚCI

Informacja 15 grudnia 2017

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowice – modernizacja kotłowni gazowej została rozpoczęta 30.08.2017 r. Realizacja inwestycji przyczyni  się do poprawy istniejącego stanu środowiska poprzez zmniejszenie zużycie paliwa gazowego do ogrzewania obiektu. Zmniejszy się szkodliwy wpływ spalania surowców energetycznych wykorzystywanych w procesie dostarczania ciepła i ogrzewania wody na stan powietrza. Zadanie jest […]

Informacja 15 grudnia 2017

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: Poprawa efektywności  energetycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach – termomodernizacja budynku została rozpoczęta 30.08.2017 r. Efektem ekologicznym zadania warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian zewnętrznych – 1257,19 m2 i stropu – 550,00 m2, wymian stolarki okiennej 10,50 m2 i stolarki drzwiowej zewnętrznej 6,23 m2, co pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na […]

Informacja 14 grudnia 2017

ULOTKA INFORMACYJNA – ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczącą tej choroby. W załączeniu ulotka: Ulotka – znalezienie padłego dzika

GOPS 13 grudnia 2017

JAK POZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo […]

GOPS 12 grudnia 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2017

I ZAMAWIAJĄCY Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 NIP 9930652629  REGON 851660980 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach Tel. 14 6418 150 Fax. 14 6418 150 E-mail: gops@wietrzychowice.pl II NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. […]

Ogłoszenie 12 grudnia 2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy […]

Na skróty