AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 19 lipca 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.

Ogłoszenie 19 lipca 2017

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU 20 LIPCA 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w dniu 20.07. 2017r. wstrzymuje kursowanie przeprawy promowej na drodze nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów w godzinach: 8:00-17:00 z powodu prac konserwacyjnych.

OSP 18 lipca 2017

REMONT STRAŻNICY OSP WIETRZYCHOWICE

W strażnicy OSP Wietrzychowice czas się na chwilę zatrzymał. Dlatego też najwyższa pora, aby jednostka, która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa miała siedzibę na miarę XXI wieku

Prawo 14 lipca 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE  Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 tel./fax: (14) 6418045 e-mail: gmina@wietrzychowice.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia :  Przebudowa  drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym […]

Ogłoszenie 14 lipca 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ogłoszenie 12 lipca 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że kolonie letnie nad morzem w miejscowości Stegnie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zostaną w terminie 29.07.2017r- 08.08.2017r. Na kolonie zostało zakwalifikowanych 27 dzieci z terenu gminy Wietrzychowice.

Na skróty