AKTUALNOŚCI

Prawo 14 lipca 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE  Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 tel./fax: (14) 6418045 e-mail: gmina@wietrzychowice.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia :  Przebudowa  drogi powiatowej 1305K Szczurowa-Żelichów w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem chodnika w istniejącym […]

Ogłoszenie 14 lipca 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ogłoszenie 12 lipca 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że kolonie letnie nad morzem w miejscowości Stegnie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zostaną w terminie 29.07.2017r- 08.08.2017r. Na kolonie zostało zakwalifikowanych 27 dzieci z terenu gminy Wietrzychowice.

sport 12 lipca 2017

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE 2017

W tym roku aż siedem zespołów rywalizowało w turnieju o Puchar Wójta Gminy Wietrzychowice, który odbył się  w dniach 2 i 9 lipca 2017 roku na stadionie w Wietrzychowicach. Tradycyjnie już w pierwszym terminie rozegrano rundę eliminacyjną systemem pucharowym a w następną niedzielę spotkania finałowe.

Ogłoszenie 11 lipca 2017

REKRUTACJA DO WARSZTATÓW „PLON NIESIEMY PLON”

Do 14 lipca br. trwa rekrutacja członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń do warsztatów pn „Plon niesiemy plon-obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu”, w ramach których odbędą się darmowe szkolenia. Aby się zgłosić należy wypełnić formularz: warsztaty_plon_niesiemy_plon_deklaracja_uczestnictwa warsztaty_plon_niesiemy_plon_formularz_zgloszeniowy oraz dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Gminy Wietrzychowice do 14 lipca 2017(druki dostępne również w Urzędzie Gminy). […]

drogi 10 lipca 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Przebudowa  drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.391 w m.  Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice”.

Na skróty