AKTUALNOŚCI

Informacja 9 maja 2018

Projekt Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawą sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu. Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: […]

GOPS 8 maja 2018

ARTYKUŁ POŚWIĘCONY ROLI RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI I POSTAW U DZIECI

W RAMACH EDUKACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GOPS WIETRZYCHOWICE ZAMIESZCZA ARTYKUŁ POŚWIĘCONY ROLI RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU OSOBOWOŚCI I POSTAW U DZIECI

Ogłoszenie 8 maja 2018

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego naboru do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja […]

OSP 7 maja 2018

GMINNE ŚWIĘTO STRAŻY W WIETRZYCHOWICACH

3 maja br. odbyło się Gminne Święto Straży w Wietrzychowicach, którego organizatorem byli Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Moskal. Uroczystości rozpoczęto od Mszy św. w kościele parafialnym w Woli Rogowskiej, koncelebrowanej przez księdza Proboszcza Juliana Zająca oraz ks. Mateusza Hojdaka. Następnie zebrani udali się do Gminnego Ośrodka Kultury […]

Informacja 2 maja 2018

„WIETRZYCHOWICE DAWNIEJ I DZIŚ” – ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W INICJATYWĘ

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Jadwiga Gorla zachęcają do odszukania starych zdjęć i pamiątek z terenu naszej gminy. Ideą tej akcji jest pozyskanie i ocalenie jak największej liczby pamiątek z terenu Wietrzychowic, a następnie umieszczenie ich w Albumie gminnym, który dostępny będzie w Urzędzie lub GOK. Wszystkim zainteresowanym naszą akcją bardzo dziękujemy […]

sport 2 maja 2018

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

W ostatni weekend odbył się PUCHAR WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE W ŁOWIENIU RYB. W rywalizacji nad jeziorem „Święconym” w Jadownikach Mokrych wzięło udział 21. wędkarzy. Drugi rok z rzędu w kategorii „Najlepszy połów” zwyciężył Pan Marek Dynom, natomiast w kategorii „Największa ryba” zwyciężył Pan Andrzej Biernacki. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Panu Janowi Bylicy Prezesowi Koła […]

Na skróty