AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 28 lipca 2017

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Remont dróg gminnych dz.nr 442 Miechowice Małe i dz.nr 570 Wola Rogowska.

Ogłoszenie 28 lipca 2017

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice II.

Ogłoszenie 27 lipca 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że wyjazd dzieci na kolonie letnią do miejscowości Stegna odbędzie się w dniu 28.07.2017 r. o godz. 22:00 z przystanku PKS w Wietrzychowicach obok Urzędu Gminy Wietrzychowice. Powrót planowany jest 08.08.2017r. na przystanek PKS w Wietrzychowicach obok Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie 27 lipca 2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu nr 2 znajdującego się Budynku Ośrodka Zdrowia w Wietrzychowicach.

urząd 27 lipca 2017

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE Z ZAKRESU K.P.A.

W związku z obszerną i kompleksową nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.), która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., Wójt Gminy Wietrzychowice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników tutejszego Urzędu Gminy zorganizował w dniu 26 lipca br. szkolenie wewnętrzne, dotyczące zmian z zakresu postępowania administracyjnego.

Bez kategorii 25 lipca 2017

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W WIETRZYCHOWICACH

Stawiając na poprawę bezpieczeństwa zdecydowano o rozpoczęciu nowej inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej w Wietrzychowicach znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej.  W tym roku rozpocznie się pierwsza część tej inwestycji która docelowo ma przebiegać obok targowiska. W wyniku postępowania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę ścieżki rowerowej  w Wietrzychowicach. Wartość inwestycji opiewa na kwotę […]

Na skróty