AKTUALNOŚCI

Prawo 17 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta […]

Prawo 17 sierpnia 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach”

Nazwa zamówienia: „Poprawa  efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach” Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  ( tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr […]

sport 17 sierpnia 2017

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM LKS WIETRZYCHOWICE

14 sierpni br. odbyło się spotkanie Pana Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice z zarządem LKS Wietrzychowice. Na spotkaniu ustalono zakres obowiązków dla klubu LKS Wietrzychowice. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Wietrzychowice a klubem z Wietrzychowic, Ludowy Klub Sportowy zobowiązał się utrzymywać porządek na terenie boiska oraz w samym budynku, w którym znajduje się część […]

OSP 14 sierpnia 2017

DO STRAŻY POŻARNYCH Z WIETRZYCHOWIC PŁYNĄ DOTACJE – PONAD 150 000 ZŁ

Teren Gminy Wietrzychowice jest obszarem narażonym na wystąpienie powodzi. To właśnie u nas rzeka Dunajec i rzeka Kisielina kończy swój bieg wpadając do Wisły stwarzając przez to niemałe zagrożenie. Dlatego właśnie Wójt Gminy postawił sobie za cel doposażyć jednostki OSP działające na terenie Gminy głownie w sprzęt przeciwpowodziowy.

Informacja 14 sierpnia 2017

UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 14 czerwca – 4 sierpnia 2017 roku firma AKS –POL s.c. Skorczyńscy odebrała i przetransportowała do utylizacji ponad 108 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Dzięki temu, iż w tym roku na to zadanie zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł udało się odebrać […]

Wydarzenia 14 sierpnia 2017

HISTORYCZNA SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE W DEMBLINIE

9 sierpnia br. po raz pierwszy w historii zorganizowano sesję Rady Gminy Wietrzychowice w Demblinie. Podczas tej  sesji radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie dotacji dla jednostek straży pożarnych z terenu Gminy Wietrzychowice oraz uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Na skróty