AKTUALNOŚCI

Informacja 17 listopada 2017

GMINA WIETRZYCHOWICE W PLEBISCYCIE „EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2017”-GŁOSOWANIE

Gmina Wietrzychowice dostała się do finału Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2017”. Kapituła Plebiscytu podczas niejawnego posiedzenia, które odbyło się 18.10.2017 r., dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i wytypowała 10 finalistów. Od dziś (6 listopada) rozpoczyna się głosowanie!

Ogłoszenie 16 listopada 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 NIP 9930652629  REGON 851660980 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach Tel. 14 6418 150 Fax. 14 6418 150

Informacja 16 listopada 2017

POZYSKANO ŚRODKI NA PLAC ZABAW DO DEMBLINA

Stowarzyszenie „Demblinanki” w tym tygodniu podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umowę na dofinansowanie do „Budowy placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin”. Wartość zadania to 60 475,51 zł, a znaczna część tej kwoty, bo aż 50 000 zł (82,68 %) to dotacja z Unii Europejskiej. Termin realizacji inwestycji to 2018r. To […]

Ogłoszenie 15 listopada 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na […]

Ogłoszenie 15 listopada 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie […]

Bez kategorii 14 listopada 2017

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

W Małopolsce złożono 16 wniosków na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” na łączną kwotę 27 894 145 zł brutto. Po dokonaniu oceny Zespół oceniający zatwierdził, iż dofinansowanie otrzyma 9 najwyżej ocenionych projektów. Środki otrzyma Gmina Bukowo, Proszowice, Gdów, Wietrzychowice, Michałowice, Drwinia, Zakliczyn, Wojnicz, Moszczenica. W dniu 14 listopada […]

Na skróty