AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 22 września 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej  został wywieszony na okres od 22.09.2017r. do 13.10.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: – przeznaczonych do dzierżawy Do pobrania: Zarządzenie NR 70 2017 o dzierżawie

Informacja 21 września 2017

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa małopolskiego Intensywne opady deszczu W związku z prognozowanymi intensywnymi, opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Zjawisko charakteryzować się będzie zmienną intensywnością i występować […]

Informacja 20 września 2017

MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Informacja 15 września 2017

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA: „WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU”

15 września br. została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Wójtem Gminy Wietrzychowice, dotycząca dofinansowania zadania „Prowadzenie pracy budowlano konserwatorskich przy Cmentarzu Nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach”, w ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących […]

Ogłoszenie 15 września 2017

„JUŻ PŁYWAM” PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

Rusza kolejna edycja projektu: „Już pływam”, realizowanego w części ze środków budżetu gminy Wietrzychowice, a w części ze środków budżetu województwa małopolskiego. Projekt jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest nauka pływania. W okresie wiosennym dzieci z młodszych klas uczestniczyły w tym projekcie – teraz pora na uczniów klasy piątej, szóstej i […]

Ogłoszenie 15 września 2017

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI WIETRZYCHOWICE

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek na zakup części działki o numerze 448 w miejscowości Wietrzychowice pod budowę inwestycji: stacji paliw wraz z częścią gastronomiczną. W związku z zaistniałą sytuacją Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zawiadamiają mieszkańców miejscowości Wietrzychowice o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 18 września 2017r. o godzinie 17:00 w Sali GOK (Wietrzychowice). W […]

Na skróty