AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 20 listopada 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 619055-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: […]

Ogłoszenie 17 listopada 2017

TABLICE INTERAKTYWNE I PROJEKTOR ZAKUPIONE Z PROJEKTU

Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina Wietrzychowice mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny podnoszący jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Dwie tablice multimedialne trafiły do sali nr 9 i 15, a projektor multimedialny został zainstalowany w sali nr 16. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 17 500 zł z czego, aż 14 000 zł to dofinansowanie […]

Informacja 17 listopada 2017

GMINA WIETRZYCHOWICE W PLEBISCYCIE „EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2017”-GŁOSOWANIE

Gmina Wietrzychowice dostała się do finału Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2017”. Kapituła Plebiscytu podczas niejawnego posiedzenia, które odbyło się 18.10.2017 r., dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i wytypowała 10 finalistów. Od dziś (6 listopada) rozpoczyna się głosowanie!

Ogłoszenie 16 listopada 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19 NIP 9930652629  REGON 851660980 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach Tel. 14 6418 150 Fax. 14 6418 150

Informacja 16 listopada 2017

POZYSKANO ŚRODKI NA PLAC ZABAW DO DEMBLINA

Stowarzyszenie „Demblinanki” w tym tygodniu podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umowę na dofinansowanie do „Budowy placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin”. Wartość zadania to 60 475,51 zł, a znaczna część tej kwoty, bo aż 50 000 zł (82,68 %) to dotacja z Unii Europejskiej. Termin realizacji inwestycji to 2018r. To […]

Ogłoszenie 15 listopada 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa działająca na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania „Wsparcie na […]

Na skróty