AKTUALNOŚCI

oświata 1 grudnia 2017

WIZYTA MAŁOPOLSKIEJ KURATOR OŚWIATY PANI BARBARY NOWAK W GMINIE WIETRZYCHOWICE

30 listopada do Szkoły Podstawowej przybyła z wizytą Pani Barbara Nowak Małopolska Kurator Oświaty. Wizyta Pani Kurator związana była z uroczystym odbiorem inwestycji budowlanej, jaka zakończyła się właśnie w naszej placówce. Spotkanie to stało się bardzo dobrą okazją do konferencji na temat wprowadzonej od września reformy oświatowej, problemów współczesnej oświaty, sposobów jej finansowania i kierunków jej […]

Ogłoszenie 30 listopada 2017

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

Informacja 30 listopada 2017

Z SOŁTYSAMI O PRZYSZŁYM BUDŻECIE I INWESTYCJACH

W zeszłym tygodniu na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka przybyli do Urzędu Gminy Wietrzychowice sołtysi z wszystkich 9 sołectw. W spotkaniu uczestniczył także pracownik Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami drogowymi oraz Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice. Celem spotkania było wytypowanie do realizacji inwestycji zgłoszonych przez sołtysów i mieszkańców na 2018r w […]

oświata 30 listopada 2017

KONFERENCJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WIETRZYCHOWICACH

30 listopada br. w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach odbędzie się niecodzienna konferencja poprowadzona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Nowak. Dokładnie o godzinie 14:00 na otwartym spotkaniu Pani Kurator udzieli informacji oraz odpowie na pytania z dziedziny oświaty, zachodzących w niej zmianach oraz sposobie jej finansowania.

Ogłoszenie 28 listopada 2017

INFORMACJA

INFORMACJA z dn. 28.11.2017 r. w sprawie otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”.

Informacja 24 listopada 2017

W 2018 ROKU PODATKI W GMINIE WIETRZYCHOWICE BEZ ZMIAN

Podczas sesji Rady Gminy Wietrzychowice która odbyła się 22 listopada 2017 r. podjęto uchwały w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego. Na mocy powyższych uchwał stawki podatkowe w 2018 roku zostały utrzymane na tegorocznym poziomie. W związku z powyższym w następnym roku nie będzie podwyżek „podatków gminnych” na terenie Gminy Wietrzychowice.

Na skróty