AKTUALNOŚCI

Wydarzenia 28 sierpnia 2017

DOŻYNKI POWIATOWE W GROMNIKU – III MIEJSCE DLA GMINY WIETRZYCHOWICE

W miniony weekend w Gromniku odbyły się powiatowe dożynki, na których nie zabrakło Grupy Wieńcowej z Sikorzyc reprezentującej Gminę Wietrzychowice. Jury doceniło starania Pań, które wykonały wieniec i przyznało naszej gminie III miejsce w kategorii wieńca tradycyjnego.

Wydarzenia 28 sierpnia 2017

REMONT ELEWACJI BUDYNKU OSP W WOLI ROGOWSKIEJ – DOCIEPLENIE

W sierpniu zakończono remont elewacji budynku OSP Woli Rogowskiej. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z: – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Krakowa, – budżetu Gminy Wietrzychowice. Remont elewacji z grubsza polegał na wykonaniu następujących prac: – demontaż stolarki okiennej i drzwiowej stalowej – montaż okien i drzwi z PCV – tynkowanie ścian – montaż parapetów […]

GOPS 24 sierpnia 2017

POMOC SPOŁECZNA

                        POMOC SPOŁECZNA Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności […]

Ogłoszenie 24 sierpnia 2017

ZAJĘCIA W CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w IV kwartale 2017 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy […]

GOPS 24 sierpnia 2017

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Ogłoszenie 24 sierpnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2017 I 6/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej (OGŁOSZENIE O NABORZE 6_2017 premie) – budowy […]

Na skróty