AKTUALNOŚCI

BANK ŻYWNOŚCI 6 grudnia 2017

BANK ŻYWNOŚCI – ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH ZA DARMO

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, dnia 6 grudnia 2017 r. otrzymała kolejną partię produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017.

Ogłoszenie 6 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania […]

Informacja 5 grudnia 2017

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia służby przygotowawczej na I Turnus w 2018 roku w korpusie szeregowym. Szczegóły poniżej.  

GOPS 4 grudnia 2017

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PATRIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 6 grudnia br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie. Produkty będą wydawane od dnia 06.12.2017 – 08.12.2017r w godzinach pracy GOPS. Szacowana liczba […]

Informacja 4 grudnia 2017

PRZEBUDOWA TARGOWISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIA Z UE

Przebudowa Targowiska w Wietrzychowicach będzie jedną z trudniejszych oraz najdroższą inwestycją w 2018 roku. Napisany przez Gminę Wietrzychowice trudny projekt na unijne dofinansowanie był odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. 1 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Tarnowie Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa umowę gwarantującą […]

Informacja 4 grudnia 2017

TRZY LATA NA STANOWISKU WÓJTA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wietrzychowice!  1 grudnia mineły 3 lata odkąd miałem ten honor i zaszczyt złożyć ślubowanie na stanowisko wójta Gminy Wietrzychowice. Ten okres to 3 lata budowania wspólnoty, wzajemnego szacunku i zaufania oraz tak bardzo potrzebnej zgody w naszej „małej ojczyźnie”. Przez ten czas wprowadzamy w życie piękne polskie przysłowie „zgoda buduje”. Realizujemy w […]

Na skróty