AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 8 listopada 2017

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Informacja 7 listopada 2017

ZMIENIAMY SIĘ DLA PAŃSTWA!

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice. Za wszelkie zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Zapewniamy, iż remont jest tak zaplanowany, aby urząd funkcjonował bez zmian organizacyjnych. Prace potrwają ok miesiąca prosimy więc o wyrozumiałość.

Informacja 7 listopada 2017

INFORMACJA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW)” informuje, iż będą przeprowadzane ekspertyzy częściowo w obrębie Gminy Wietrzychowice na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre.

Informacja 2 listopada 2017

INFORMATOR WIETRZYCHOWICE – WYDANIE 3/2017

20 października wyszedł nowy numer bezpłatnej gazetki „Informator Wietrzychowice”. Jest to zbiór najważniejszych informacji z naszej gminy, które wydarzyły się w ostatnim kwartale. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji się z nim zapoznać w formie papierowej przygotowaliśmy wersje elektroniczną. Zachęcamy do lektury poniżej: Informator Wietrzychowice- PDF  

Informacja 2 listopada 2017

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” NOMINOWANE DO NAGRODY „KRYSZTAŁY SOLI”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Demblinianki” zostało nominowane do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”. Nagroda ta jest przyznawana przez od 2005r, a otrzymują ją organizacje pozarządowe, które wyróżniają się w Małopolsce ciekawymi inicjatywami i działają na rzecz lokalnej społeczności. CO WAŻNE – Państwo również możecie pomóc w zdobyciu statuetki dla Stowarzyszenia – wystarczy […]

Ogłoszenie 30 października 2017

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 30.10. 2017r. do odwołania wstrzymuje kursowanie przepraw promowych na drogach: nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów. nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice. W załączeniu pismo: PISMO

Na skróty