AKTUALNOŚCI

OSP 14 sierpnia 2017

DO STRAŻY POŻARNYCH Z WIETRZYCHOWIC PŁYNĄ DOTACJE – PONAD 150 000 ZŁ

Teren Gminy Wietrzychowice jest obszarem narażonym na wystąpienie powodzi. To właśnie u nas rzeka Dunajec i rzeka Kisielina kończy swój bieg wpadając do Wisły stwarzając przez to niemałe zagrożenie. Dlatego właśnie Wójt Gminy postawił sobie za cel doposażyć jednostki OSP działające na terenie Gminy głownie w sprzęt przeciwpowodziowy.

Informacja 14 sierpnia 2017

UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 14 czerwca – 4 sierpnia 2017 roku firma AKS –POL s.c. Skorczyńscy odebrała i przetransportowała do utylizacji ponad 108 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Dzięki temu, iż w tym roku na to zadanie zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł udało się odebrać […]

Wydarzenia 14 sierpnia 2017

HISTORYCZNA SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE W DEMBLINIE

9 sierpnia br. po raz pierwszy w historii zorganizowano sesję Rady Gminy Wietrzychowice w Demblinie. Podczas tej  sesji radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie dotacji dla jednostek straży pożarnych z terenu Gminy Wietrzychowice oraz uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Ogłoszenie 11 sierpnia 2017

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2017 – 31 lipca 2017 można składać w […]

Wydarzenia 9 sierpnia 2017

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PN. ”PLON NIESIEMY PLON – OBRZĘDOWOŚĆ DOŻYNKOWA PRZYKŁADEM ZACHOWANIA CECH REGIONU”

Szanowni Państwo! Informujemy, iż warsztaty pn. ”Plon niesiemy Plon – obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu” realizowanych w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” (nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego  odbędą się 21.08.2017r. […]

Wydarzenia 7 sierpnia 2017

ZAPRASZAMY NA GMINNE DOŻYNKI W WOLI ROGOWSKIEJ

Wójt Gminy Wietrzychowice, Sołtys wsi Wola Rogowska, Komendant OSP Wola Rogowska oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Gminne Dożynki, które odbędą się 13 sierpnia 2017r. w Woli Rogowskiej.

Na skróty