AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 22 listopada 2017

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Informacja 21 listopada 2017

PRACA DLA MŁODYCH, PŁATNE STAŻE. PRACODAWCO – OSTATNI NABÓR!

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI  po raz siódmy i ostatni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie stażowym realizowanym na terenie  Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Prowadzimy nabór do projektu Młodzi Proaktywni, objętego Patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Udział jest bezpłatny!

Informacja 20 listopada 2017

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA GŁOSY W PLEBISCYCIE „EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2017”

Gmina Wietrzychowice znalazła się wśród finalistów w plebiscycie ‚Edukacyjnej Gminy Małopolski” w związku z czym w okresie od 6 do 19 listopada była możliwość oddania głosu w internetowym rankingu. Serdecznie dziękujemy za ogromne poparcie w głosowaniu na nasza gminę.

Ogłoszenie 20 listopada 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 619055-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: […]

Ogłoszenie 17 listopada 2017

TABLICE INTERAKTYWNE I PROJEKTOR ZAKUPIONE Z PROJEKTU

Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina Wietrzychowice mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny podnoszący jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Dwie tablice multimedialne trafiły do sali nr 9 i 15, a projektor multimedialny został zainstalowany w sali nr 16. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 17 500 zł z czego, aż 14 000 zł to dofinansowanie […]

Informacja 17 listopada 2017

GMINA WIETRZYCHOWICE W PLEBISCYCIE „EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2017”-GŁOSOWANIE

Gmina Wietrzychowice dostała się do finału Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2017”. Kapituła Plebiscytu podczas niejawnego posiedzenia, które odbyło się 18.10.2017 r., dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i wytypowała 10 finalistów. Od dziś (6 listopada) rozpoczyna się głosowanie!

Na skróty