AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 20 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. […]

Informacja 20 kwietnia 2018

BĘDZIE OSZCZĘDNIEJ I ŁADNIEJ – TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W WIETRZYCHOWICACH RUSZYŁA

Kontynuujemy inwestycje związane z termomodernizacją budynków należących do gminy. W tym roku zgodnie z podpisaną niedawno umową rozpoczęto zadanie: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach” za prawie 120 000 zł

Ogłoszenie 20 kwietnia 2018

UWAŻAJ CO PODPISUJESZ! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Apelujemy o ostrożność w kontaktach z domokrążcami. Przestrzegamy przed pochopnym podpisywaniem umów z firmami na dostawę różnego rodzaju usług. Nie zawsze to co mówi przedstawiciel usługodawcy to prawda – sprawdzaj! Jeżeli nie rozumiesz umowy nie podpisuj! Oszuści tylko czekają, abyś popełnił błąd.

Informacja 19 kwietnia 2018

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl Kto może skorzystać z projektu? Bony […]

Informacja 19 kwietnia 2018

II edycja międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II” Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, […]

GOPS 19 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia 27 kwietnia 2018 r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1268 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od […]

Na skróty