AKTUALNOŚCI

GOPS 5 lutego 2018

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PARTIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 8 lutego br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie. Produkty będą wydawane od dnia 08.02.2018 – 13.02.2018r w godzinach pracy GOPS. Szacowana liczba […]

Informacja 2 lutego 2018

OSOBOWOŚCI ROKU 2017- OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA

Szanowni Państwo! Przypominamy, iż Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek został nominowany w  konkursu Gazety Krakowskiej „OSOBOWOŚĆ ROKU 2017” w kategorii „samorządność i społeczność lokalna”. Kapituła Redakcji doceniła jego „wkład w życie lokalnej społeczności, a w szczególności działalność samorządową”. Głosowanie będzie trwać do piątku, 2 lutego, do godz. 22. Państwo również mogą oddać głos na […]

Informacja 29 stycznia 2018

SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Informacja 28 stycznia 2018

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE NOMINOWANY DO KONKURSU „OSOBOWOŚĆ ROK 2017”

Z wielka przyjemnością informujemy, iż Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek został nominowany do konkursu Gazety Krakowskiej „OSOBOWOŚĆ ROKU 2017” w kategorii „ samorządność i społeczność lokalna”. Kapituła Redakcji doceniła jego „wkład w życie lokalnej społeczności, a w szczególności działalność samorządową”. Państwo również mogą oddać głos na Wójta Gminy Wietrzychowic, wysyłając SMS o treści: OS.145 pod […]

GOPS 24 stycznia 2018

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Zakończono realizację projektu „Razem możemy więcej” aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia korzystających z pomocy społecznej. Projekt został realizowany przez GOPS na terenie gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r i zakładał, że wsparciem objętych zostanie 10 […]

Informacja 24 stycznia 2018

ZŁOTE GODY W WIETRZYCHOWICACH

18 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wietrzychowicach spotkało się 16 par, które świętowały „Złote Gody”, czyli 50 lat pożycia małżeńskiego. Na tym wydarzeniu Wojewoda Małopolski Pan Józef Gawron wręczył Jubilatom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP. Jubilaci świętowali w towarzystwie Posła na Sejm Pana Wiesława Krajewskiego, Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Gawrona, […]

Na skróty