AKTUALNOŚCI

Informacja 23 listopada 2017

KASA URZĘDU GMINY NIECZYNNA OD 27 LISTOPADA

W związku z trwającymi w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice pracami remontowymi informujemy, iż od 27 listopada 2017 (tj. poniedziałek) do odwołania kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna. Kasa Urzędu będzie ponownie uruchomiona po zakończeniu prac remontowych.  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie 22 listopada 2017

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Informacja 21 listopada 2017

PRACA DLA MŁODYCH, PŁATNE STAŻE. PRACODAWCO – OSTATNI NABÓR!

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI  po raz siódmy i ostatni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie stażowym realizowanym na terenie  Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Prowadzimy nabór do projektu Młodzi Proaktywni, objętego Patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Udział jest bezpłatny!

Informacja 20 listopada 2017

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA GŁOSY W PLEBISCYCIE „EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI 2017”

Gmina Wietrzychowice znalazła się wśród finalistów w plebiscycie ‚Edukacyjnej Gminy Małopolski” w związku z czym w okresie od 6 do 19 listopada była możliwość oddania głosu w internetowym rankingu. Serdecznie dziękujemy za ogromne poparcie w głosowaniu na nasza gminę.

Ogłoszenie 20 listopada 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 619055-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: […]

Ogłoszenie 17 listopada 2017

TABLICE INTERAKTYWNE I PROJEKTOR ZAKUPIONE Z PROJEKTU

Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina Wietrzychowice mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny podnoszący jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Dwie tablice multimedialne trafiły do sali nr 9 i 15, a projektor multimedialny został zainstalowany w sali nr 16. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 17 500 zł z czego, aż 14 000 zł to dofinansowanie […]

Na skróty