AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 25 lipca 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice. OSA Miechowice Małe – część I, OSA Wietrzychowice – część II, OSA Sikorzyce – część III, OSA Miechowice Wielkie – część IV. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 594173-N-2018 z dnia 2018-07-25 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz […]

Informacja 24 lipca 2018

WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAWY PROMOWEJ

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 24.07. 2018 r.  wznawia kursowanie przeprawy promowej na drodze: nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice. Przeprawa promowa na drodze nr 1316 K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów z uwagi na remont nawierzchni oraz prace konserwatorskie pozostaje zamknięta do odwołania.

GOPS 24 lipca 2018

Znieczulica czy obojętność?

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach edukacji społeczności lokalnej, zamieszcza kolejny artykuł o tematyce przemocy domowej. Jego wymowna treść skłania do refleksji… Czy wolno milczeć jeśli obok rozgrywa się dramat? Telegram z piekła…za ścianą Przyzwyczajeni do zła… Dane statystyczne pokazują, że w 2016 r. Aż 91 789 tys. osób doświadczyło przemocy […]

Ogłoszenie 23 lipca 2018

INFORMACJA

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuje, że postępowanie dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice zostało unieważnione w części: 1. Część I pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Małe Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć […]

Ogłoszenie 23 lipca 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy […]

Ogłoszenie 23 lipca 2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000 – 0+318 została wybrana oferta Wykonawcy: Zespół Usługowy Krzysztof krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44. Do pobrania pełna treść informacji: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. postępowania o […]

Na skróty