AKTUALNOŚCI

drogi 18 września 2018

INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z wykonaniem nakładki bitumicznej czasowo wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1336K w miejscowości Wola Rogowska pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1335K, a wjazdem do centrum Demblina. Wyłączenie odcinka potrwa od godziny 8:00 do godziny 18:00 w dniach 19-20.09.2018 […]

Informacja 13 września 2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Wietrzychowicach

W sobotę 8 września w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku uczestnicy czytali „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Fragmenty książki, opowiadającej o perypetiach Cezarego Baryki i jego matki w Baku oraz o okrucieństwach rewolucji  bolszewickiej odczytali: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jadwiga Łucarz, Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr […]

Ogłoszenie 12 września 2018

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Wietrzychowicach

Gminna Komisja Wyborcza w Wietrzychowicach ADRES SIEDZIBY: Urząd Gminy w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 19, Sala narad – pokój nr 16, I piętro NR TELEFONU: 14 641-80-45 NR FAX: 14 641-80-45 ADRES E-MAIL: gmina@wietrzychowice.pl DYŻURY: 12.09.2018 r. w godz. od 7.30 do 15.30 13.09.2018 r. w godz. od 7.30 do 15.30 14.09.2018 r. w godz. od […]

Ogłoszenie 11 września 2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 11.09.2018 r.

Dotyczy zamówienia pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 500217617-N-2018 z dnia 11-09-2018 r. Treść poprzedniego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 500213821-N-2018 […]

Ogłoszenie 11 września 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR,  przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów […]

Ogłoszenie 10 września 2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy składać w byłym Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wietrzychowicach.

Na skróty