AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 9 listopada 2018

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018 roku o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach odbędzie się uroczysta akademia z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, na które serdecznie zapraszają organizatorzy: Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach oraz Wójt Gminy Wietrzychowice.

Informacja 8 listopada 2018

ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż odbiór odpadów segregowanych (plastiku, szkła, papieru) z terenu Gminy Wietrzychowice odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. w poniedziałek 12 listopada 2018 roku. Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się we wtorek 13 listopada 2018 r. Odpady należy wystawić przed godziną 7.00.

Informacja 7 listopada 2018

ĆWICZENIE RENEGADE

Informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy przy użyciu syren alarmowych jednostek  OSP (sygnał akustyczny emitowany przez okres trzech minut) dotyczący zagrożenia z powietrza.

GALERIA 7 listopada 2018

GALERIA- ODBIÓR OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI

WIETRZYCHOWICE MIECHOWICE MAŁE MIECHOWICE WIELKIE SIKORZYCE

Bez kategorii 6 listopada 2018

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego […]

Ogłoszenie 5 listopada 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 644261-N-2018 z dnia 2018-11-05 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: […]

Na skróty