AKTUALNOŚCI

Informacja 28 maja 2018

Gminny Dzień Dziecka w Wietrzychowicach

Radosne święto wszystkich dzieci już po raz kolejny wpisano w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 27 maja na stadionie w Wietrzychowicach. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach oraz OSP z terenu Gminy Wietrzychowice. Świętowanie rozpoczęto od bajki „Śpiąca Królewna” w wykonaniu Wójta […]

Ogłoszenie 28 maja 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/: Sposób uzyskania informacji […]

sport 25 maja 2018

CZWARTE MIEJSCE UCZNIÓW Z WIETRZYCHOWIC W FINALE WOJEWÓDZKIM TURNIEJU BRD

W środę16 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Mikluszowicach (pow. bocheński) odbył się XLI Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Na starcie stanęły  22 […]

Informacja 25 maja 2018

INFORMACJA CEIDG

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów RODO, na stronie www.ceidg.gov.pl w sekcji „Formularze i instrukcje” została opublikowana nowa wersja formularza CEIDG-1, uzupełniona o sekcję 31 zawierającą Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w CEIDG (Informacja). Informujemy również, że treść Informacji będzie zamieszczona na wizualizacji wniosku, która jest dostępna po jego […]

Informacja 25 maja 2018

MAŁOPOLSKIE BOISKA – JADOWNIKI MOKRE

Już drugi tydzień trwają prace na boisku w Jadownikach Mokrych. Asfalt zostanie zamieniony na bezpieczną, sztuczną murawę. Zgodnie z podpisaną umową dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Wietrzychowice do 10 sierpnia br. powstanie w centrum Jadownik Mokrych boisko, które będzie służyć uczniom, mieszkańcom sołectwa i gminy.

Ogłoszenie 24 maja 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: 1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont […]

Na skróty