AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 14 maja 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. […]

Informacja 14 maja 2018

TRASY ROWEROWE POGÓRZA – WSPÓLNY PROJEKT TARNOWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ I SAMORZĄDÓW Z TRZECH POWIATÓW ZADANIE – ŚCIEŻKA ROWEROWA OD MIECHOWIC WIELKICH DO WIETRZYCHOWIC DOSTAŁA DOFINANSOWANIE Z UE!

Po raz kolejny widzimy, że współpraca popłaca. W ramach projektu z UE – budowa Trasy Rowerowe Pogórza – zostały przyznane środki między innymi na budowę ścieżki rowerowej łączącej Miechowice Wielkie z Wietrzychowicami. Dofinansowanie to około 63 %, pozostałe 37% dopłacą samorządy. Serdecznie dziękujemy Prezesowi TOT Panu Marcinowi Pałachowi oraz Panu Janowi Czaja za zaangażowanie i skuteczność oraz partnerom tego projektu za […]

Informacja 14 maja 2018

zawiadomienie RDOŚ W KRAKOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na dziełkach nr 843 w m. Miechowice Wielkie oraz na działkach 557 i 558 położonych w M. Wietrzychowice, którego inwestorem jest Gmina Wietrzychowice. W załączeniu: Zawiadomienie

Ogłoszenie 10 maja 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” – DEMBLIN 96, 33-270 WIETRZYCHOWICE, e-mail: demblinianki@gmail.com – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w Demblinie”.

Ogłoszenie 10 maja 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” 33-270 Wietrzychowice, Demblin 96 informuje, że zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione ponieważ, cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.

Ogłoszenie 10 maja 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” 33-270 Wietrzychowice, Demblin 96 informuje że w dniu 10.05.2018 r. o godzinie  10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”.

Na skróty