AKTUALNOŚCI

Informacja 28 czerwca 2019

Zasady postępowania w czasie upałów

Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach. Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów, ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do […]

Informacja 28 czerwca 2019

Odkomarzanie gminy Wietrzychowice

Zgodnie z informacją wojewody przekazaną na naradzie w poniedziałek, 17 czerwca całkowicie wykluczono możliwość odkomarzania metodą lotniczą ze względu na jej szkodliwe oddziaływanie. Żadne służby podległe wojewodzie nie wydadzą pozytywnej opinii w tej sprawie. Odkomarzanie tą metodą, przeprowadzone w 2010 roku spowodowało redukcję populacji pszczół, w niektórych obszarach nawet o 100%. Poza tym wg służb […]

Informacja 28 czerwca 2019

Informacja o wyborze oferty

Nazwa zamówienia: Remont cmentarza wojennego w Miechowicach Małych – ETAP I.

Ogłoszenie 28 czerwca 2019

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Do pobrania: Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia -Wykonanie usługi naprawy cząstkowej nawierzchni bitumicznych dróg gminnych OFERTA CENOWA – formularz

Informacja 26 czerwca 2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice.

Na skróty