AKTUALNOŚCI

Informacja 30 lipca 2018

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ogłoszenie 30 lipca 2018

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu  1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

OBWIESZCZENIE 27 lipca 2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE podaje do wiadomości, że w dniu 27 lipca 2018r. […]

drogi 27 lipca 2018

Podpisano umowę na remont drogi w Jadownikach Mokrych

26 lipca 2018 r. o godz. 12:00 została podpisana umowa na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. Ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000-0+318 z firmą „Zespół Usługowy” Krzysztof Krupa, 32- 822 Strzelce Wielkie 44 w kwocie: 118 443,47 zł brutto. Prace zostaną zakończone pod koniec października.  

Informacja 26 lipca 2018

WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAWY PROMOWEJ

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 26.07. 2018 r.  wznawia kursowanie przeprawy promowej na drodze: nr 1316 K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów

GOPS 26 lipca 2018

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w wersji papierowej o jednorazowe świadczenie Dobry Start  w kwocie 300 zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny. Od 1 sierpnia przyjmowane są również wnioski na świadczenia rodzinne, wychowawcze – 500+  oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Szczegółowe informacje w siedzibie […]

Na skróty