AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 15 listopada 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Ogłoszenie 15 listopada 2018

ZAPROSZENIE

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach zapraszają uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do wzięcia udziału w KONKURSIE POEZJI I PROZY TADEUSZA NOWAKA, który odbędzie się 2 grudnia (niedziela) 2018 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej GOK w Wietrzychowicach.

Informacja 13 listopada 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie  8.10 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na […]

Ogłoszenie 9 listopada 2018

12 listopada dniem wolnym od pracy

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Urząd Gminy Wietrzychowice w tym dniu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie 9 listopada 2018

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018 roku o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach odbędzie się uroczysta akademia z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, na które serdecznie zapraszają organizatorzy: Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach oraz Wójt Gminy Wietrzychowice.

Informacja 8 listopada 2018

ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE WIETRZYCHOWICE

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż odbiór odpadów segregowanych (plastiku, szkła, papieru) z terenu Gminy Wietrzychowice odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. w poniedziałek 12 listopada 2018 roku. Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się we wtorek 13 listopada 2018 r. Odpady należy wystawić przed godziną 7.00.

Na skróty