AKTUALNOŚCI

oświata 8 września 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W każdej z placówek uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, a następnie uczestnicy przeszli do szkół, gdzie przybyłych powitała Dyrektor ZSP w Wietrzychowicach Pani Jadwiga Łucarz. W części oficjalnej głos zabrał Wójt Gminy Wietrzychowic Pan Tomasz Banek dziękując za owocną współprace organu prowadzącego z […]

Ogłoszenie 5 września 2017

WYCOFANIE NABORU WNIOSKÓW NR 5 ORAZ NR 6.

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa informuje, iż nabór wniosków: nr 5 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  nr 6 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej   zostaje wycofany do czasu […]

GOPS 4 września 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i […]

Wydarzenia 4 września 2017

WSPÓLNE CZYTANIE „WESELA” WYSPIAŃSKIEGO

W sobotę 9 września cała polska w ramach 6. edycji Narodowego Czytania czytała „Wesele” Wyspiańskiego. Mieszkańcy naszej Gminy również w tym celu zebrali się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach Pierwszą scenę pierwszego aktu odczytali Wójt Gminy Wietrzychowic Pan […]

Ogłoszenie 1 września 2017

INFORMACJA O DOWOZACH DO SZKÓŁ NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Informujemy, iż przywóz uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 z Woli Rogowskiej odbędzie się autobusem szkolnym o godzinie 8.25

Informacja 1 września 2017

SZKOŁY W GMINIE WIETRZYCHOWICE PRZYGOTOWANE NA NOWY ROK SZKOLNY

Zgodnie z ustawami podpisanymi przez Prezydenta RP, zostały wprowadzone zmiany w oświacie.  Od 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. W ramach tych zmian w Gminie Wietrzychowice została przeprowadzona reforma, która przebiegła […]

Na skróty