AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 7 czerwca 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych”. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/. Sposób uzyskania informacji […]

Ogłoszenie 7 czerwca 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 534 Miechowice Małe i dz. nr 148 Miechowice Małe”. 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 534 […]

Informacja 6 czerwca 2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 – informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” zostaje unieważnione  ponieważ, w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Wietrzychowice dn. 06.06.2018 r. Wójt Gminy Wietrzychowice / – / mgr Tomasz Banek Do pobrania pełna treść przedmiotowej informacji: Informacja o unieważnieniu postępowania dot. […]

Ogłoszenie 6 czerwca 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”. Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. , zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została […]

Ogłoszenie 5 czerwca 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Remont pomieszczeń w budynku Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie”. 1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie w zakresie, zgodnym z  przedmiarem robót /w załączeniu/. 2. Sposób uzyskania informacji […]

Informacja 4 czerwca 2018

ODBIÓR INWESTYCJI „REMONT DOMU KULTURY W MIECHOWICACH MAŁYCH

4 czerwca br. odbyły się czynności odbiorowe zrealizowanej inwestycji pt. „Remont Domu Kultury w Miechowicach Małych”, której  wykonawcą  była firma: Usługi Budowlane Józef Gorla , Demblin 118, 33-270 Wietrzychowice. Inwestycja opiewa na kwotę 20 686,74 zł w zakres prac obejmował remont kuchni oraz łazienki. Okres gwarancji to 60 miesięcy. Przed inwestycją: Zdjęcia po ukończenej    […]

Na skróty