AKTUALNOŚCI

GOPS 10 października 2018

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomiocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku ze zmianą kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r ( Dz.U. z 2018 r. poz.1358), od dnia 1 października 2018 r. uległo zmianie kryterium dochodowe w pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości […]

Informacja 8 października 2018

Odbiór zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej nr 254 w Miechowicach Małych

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że dniu 04.10.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej nr 254 w Miechowicach Małych” w ramach konkursu Kapliczki Małopolskie 2018 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Koszt zadania wyniósł 22 450,02 zł.

Informacja 1 października 2018

Urząd Gminy Wietrzychowice czynny do godziny 15:30

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Wietrzychowice w dniu 1 października 2018 r. jest czynny do godziny 15:30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

OSP 1 października 2018

ROZDANO WYPOSAŻENIE DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZA PONAD 100 000 ZŁ

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wietrzychowice został przekazany sprzęt strażacki dla czterech jednostek OSP za ponad 100 000 zł. Sprzęt został zakupiony dzięki dofinansowaniu: – ponad 55 000 zł to wkład własny Gminy Wietrzychowice – 30 000 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 10 000 zł Starostwo Powiatowe w Tarnowie  – 5 900 zł Państwowa […]

Ogłoszenie 28 września 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”. Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej […]

Wydarzenia 27 września 2018

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO ETAPU REMONTU CMENTARZA WOJENNEGO W WIETRZYCHOWICACH

Dzięki ogromnemu wsparciu Pana Józefa Gawrona Wojewody Małopolskiego oraz Pani Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk Dyrektora Wydział Rewaloryzacji Zabytków w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie mogliśmy rozpocząć drugi etap remontu cmentarza wojennego w Wietrzychowicach. Koszt remontu to około 50 000 zł z czego 98% kwoty to dotacja od Wojewody Małopolskiego w Krakowie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała osobiście Pani Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk Dyrektora […]

Na skróty