AKTUALNOŚCI

Informacja 25 maja 2020

Dobry Czas na Adaptację do Zmian

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? √ Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa Małopolskiego√ Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? √   potrzebujesz Indywidualnego Planu Działania aby znaleźć nową, lepszą PRACĘ ! Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które należą do co najmniej […]

OSTRZEŻENIE 25 maja 2020

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego burz  z gradem.  

OSTRZEŻENIE 22 maja 2020

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego przymrozków.

GOPS 22 maja 2020

AKCJA „RODZINA RAZEM” – WCIĄŻ TRWA!

ROPS Kraków Informuje Szanowni Państwo, Przypominamy, że w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego „RodzinaRazem” wciąż dostępna jest oferta nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie. W załączeniu przesyłam aktualny wykaz specjalistów, którzy włączyli się do akcji z prośbą o rozpropagowanie w środowisku, wśród rodzin, z […]

Ogłoszenie 22 maja 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 542749-N-2020 z dnia 2020-05-22 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się […]

Informacja 21 maja 2020

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o […]

Na skróty