AKTUALNOŚCI

Wydarzenia 21 listopada 2018

ŚLUBOWANIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

20 listopada br. na pierwszej Sesji Rady Gminy Wietrzychowice Wójt Gminy Pan Tomasz Banek złożył uroczyste ślubowanie: „Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie wójt zakończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych w […]

RADA GMINY 21 listopada 2018

PIOTR MOSKAL WYBRANY JEDNOGŁOŚNIE PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wietrzychowice na kadencję 2018 – 2023 odbyła się 20 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Pan Leszek Wojciechowski. Natomiast zaświadczenia  nowo wybranym radnym wręczył Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Wojciech Gwóźdź. Podczas uroczystej sesji, po ślubowaniu Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępców […]

Informacja 20 listopada 2018

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice

Gmina Wietrzychowice, w oparciu o umowę partnerską, wspólnie z gminami: Szczurowa (Beneficjent projektu), Borzęcin i Szczucin realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Po wykonaniu robót sześć obiektów objętych projektem będzie ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego […]

RADA GMINY 20 listopada 2018

SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE – NA ŻYWO

Zachęcamy do obejrzenia Sesji Rady Gminy Wietrzychowice na żywo. Wystarczy kliknąć w link poniżej: Sesja Rady Gminy Wietrzychowice 20.11.2108

Informacja 16 listopada 2018

ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 16.11.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki rowerowej w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid. 391 w m. Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice” w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice. […]

Ogłoszenie 16 listopada 2018

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, który ma rozpocząć swoją działalność w styczniu 2019 roku, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe, posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na […]

Na skróty