AKTUALNOŚCI

Informacja 30 listopada 2017

Z SOŁTYSAMI O PRZYSZŁYM BUDŻECIE I INWESTYCJACH

W zeszłym tygodniu na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka przybyli do Urzędu Gminy Wietrzychowice sołtysi z wszystkich 9 sołectw. W spotkaniu uczestniczył także pracownik Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami drogowymi oraz Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice. Celem spotkania było wytypowanie do realizacji inwestycji zgłoszonych przez sołtysów i mieszkańców na 2018r w […]

oświata 30 listopada 2017

KONFERENCJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WIETRZYCHOWICACH

30 listopada br. w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach odbędzie się niecodzienna konferencja poprowadzona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Nowak. Dokładnie o godzinie 14:00 na otwartym spotkaniu Pani Kurator udzieli informacji oraz odpowie na pytania z dziedziny oświaty, zachodzących w niej zmianach oraz sposobie jej finansowania.

Ogłoszenie 28 listopada 2017

INFORMACJA

INFORMACJA z dn. 28.11.2017 r. w sprawie otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”.

Informacja 24 listopada 2017

W 2018 ROKU PODATKI W GMINIE WIETRZYCHOWICE BEZ ZMIAN

Podczas sesji Rady Gminy Wietrzychowice która odbyła się 22 listopada 2017 r. podjęto uchwały w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego. Na mocy powyższych uchwał stawki podatkowe w 2018 roku zostały utrzymane na tegorocznym poziomie. W związku z powyższym w następnym roku nie będzie podwyżek „podatków gminnych” na terenie Gminy Wietrzychowice.

Informacja 23 listopada 2017

KASA URZĘDU GMINY NIECZYNNA OD 27 LISTOPADA

W związku z trwającymi w budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice pracami remontowymi informujemy, iż od 27 listopada 2017 (tj. poniedziałek) do odwołania kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna. Kasa Urzędu będzie ponownie uruchomiona po zakończeniu prac remontowych.  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie 22 listopada 2017

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Na skróty