AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 12 kwietnia 2019

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH. Do pobrania: Ogłoszenie/ Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych Załączniki do ogłoszenia: Formularz Oferty Przedmiar robót Umowa Dokumentacja techniczna Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: […]

Ogłoszenie 11 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: 1.Remont drogi gminnej „Lipiańska” Nr K203046 dz. ewid. nr 377 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+455, 2.Remont drogi gminnej „Do Gniadego-Las” Nr K202678 dz. ewid. nr 724 w miejscowości Jadowniki Mokre w km 0+000-0+193. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 536256-N-2019 z dnia 2019-04-11 r. Specyfikacja […]

GOPS 11 kwietnia 2019

Seminarium z okazji Światowego Dnia Zdrowia

W dniu  8 kwietnia 2019 r. Pani Barbara Kamysz-Wietecha pracownik GOPS Wietrzychowice oraz Pani Maria Głowa i Pani Kinga Baran – przedstawicielki Klubu Seniora z Gminy Wietrzychowice   uczestniczyły w seminarium pt. „Seniorem być i  w zdrowiu żyć – powszechna opieka zdrowotna”, które było zorganizowane przez Starostę Tarnowskiego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Seminarium […]

Bez kategorii 11 kwietnia 2019

Wójt Gminy gościem w Tarnowskiej.tv

10 kwietnia br. Wójt Gminy Wietrzychowice- Tomasz Banek był gościem w programie „Raport regionu” w Tarnowskiej.tv. Rozmowa dotyczyła m.in. planów rozbudowy dróg i ścieżek rowerowych, remontu kuchni w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach, planach budowy mostu na rzece Dunajec oraz przebiegu egzaminów gimnazjalnych podczas strajku nauczycieli w gminie Wietrzychowice. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem: […]

Informacja 11 kwietnia 2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Pomimo trwającego strajku nauczycieli w Wietrzychowicach zaplanowany egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem. Drodzy gimnazjaliści wierzymy, że doskonale poradzicie sobie z tym ważnym życiowym testem. Wierzymy, że ich dotychczasowy trud w zdobywaniu wiedzy zaowocuje wysokimi wynikami w tym niełatwym egzaminie zewnętrznym, jakim jest egzamin gimnazjalny. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za sprawną organizację komisji […]

OSTRZEŻENIE 10 kwietnia 2019

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północno-wschodniej

Obowiązuje: 2019-04-10 od godz. 0 do 24 Obszar: Tarnów, powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: […]

Na skróty