AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 6 sierpnia 2018

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice – część I i II”. Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały […]

GOPS 3 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE

GOPS w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie będą przyjmowane nowe wnioski o otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji: Ogłoszenie

Informacja 3 sierpnia 2018

Wystartował konkurs FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – POŁUDNIE! Można zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

16 lipca 2018 ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie Południe”, w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub/i rozwój organizacji. Nabór projektów od 16 lipca potrwa przez 30 dni. W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra […]

Ogłoszenie 2 sierpnia 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice”. […]

Ogłoszenie 2 sierpnia 2018

Ogłoszenie o nowym naborze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: -rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych (dowiedz się więcej o naborze nr 3/2018/0W)

Informacja 2 sierpnia 2018

Informacja dla producentów rolnych

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2018 – 31 lipiec 2018  można składać w […]

Na skróty