AKTUALNOŚCI

Informacja 14 maja 2018

zawiadomienie RDOŚ W KRAKOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na dziełkach nr 843 w m. Miechowice Wielkie oraz na działkach 557 i 558 położonych w M. Wietrzychowice, którego inwestorem jest Gmina Wietrzychowice. W załączeniu: Zawiadomienie

Ogłoszenie 10 maja 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” – DEMBLIN 96, 33-270 WIETRZYCHOWICE, e-mail: demblinianki@gmail.com – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w Demblinie”.

Ogłoszenie 10 maja 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” 33-270 Wietrzychowice, Demblin 96 informuje, że zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione ponieważ, cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania.

Ogłoszenie 10 maja 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający: STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI” 33-270 Wietrzychowice, Demblin 96 informuje że w dniu 10.05.2018 r. o godzinie  10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”.

oświata 10 maja 2018

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH ZDOBYLI MISTRZOSTWO POWIATU W TURNIEJU BRD

25 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalasowej odbył finał powiatowy Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do rywalizacji przystąpiło 76 zawodników z 19 szkół podstawowych.  Szkołę z Wietrzychowic reprezentowali: Zuzanna Dębińska, Weronika Mądrzyk, Karol Stryczek, Tobiasz Słowik oraz Katarzyna Nowak (rezerwowa), których opiekunem jest Stanisław Magiera. Nasi uczniowie wypadli znakomicie okazując się najlepszą […]

Informacja 9 maja 2018

Projekt Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawą sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu. Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: […]

Na skróty