AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 22 września 2017

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody w rzece Wisła oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza od godz. 9.00 dnia 22 września 2017 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie 22 września 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej  został wywieszony na okres od 22.09.2017r. do 13.10.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: – przeznaczonych do dzierżawy Do pobrania: Zarządzenie NR 70 2017 o dzierżawie

Informacja 21 września 2017

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa małopolskiego Intensywne opady deszczu W związku z prognozowanymi intensywnymi, opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Zjawisko charakteryzować się będzie zmienną intensywnością i występować […]

Informacja 20 września 2017

MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Informacja 15 września 2017

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA: „WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU”

15 września br. została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Wójtem Gminy Wietrzychowice, dotycząca dofinansowania zadania „Prowadzenie pracy budowlano konserwatorskich przy Cmentarzu Nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach”, w ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących […]

Ogłoszenie 15 września 2017

„JUŻ PŁYWAM” PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

Rusza kolejna edycja projektu: „Już pływam”, realizowanego w części ze środków budżetu gminy Wietrzychowice, a w części ze środków budżetu województwa małopolskiego. Projekt jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest nauka pływania. W okresie wiosennym dzieci z młodszych klas uczestniczyły w tym projekcie – teraz pora na uczniów klasy piątej, szóstej i […]

Na skróty