AKTUALNOŚCI

Informacja 1 marca 2018

INFORMACJA

W dniu 09.02.2018 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny poprowadzony przez Panią Barbarę Petek-Matuła z Fundacji Moderato, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu,   pracownicy biura oraz członkowie LGD.

Ogłoszenie 1 marca 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje że w dniu 1 marca 2018 r. o godzinie  9. 15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Przebudowa placu targowego na działce nr 448,449 w miejscowości Wietrzychowice”.

Informacja 28 lutego 2018

PANI PREMIER W KOSZYCACH WIELKICH ODDA HOŁD ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

W Koszycach Wielkich odbędą się Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wydarzeniu, zaplanowanym na 3 marca (sobota) weźmie udział Pani Premier Beata Szydło. Organizatorami uroczystości w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej są Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Anna Pieczarka. Starosta Roman Łucarz pytany […]

Informacja 27 lutego 2018

MIĘDZYGMINNY KONKURS BAJKOWEGO PRZEBRANIA

25 lutego 2018 roku odbył się w gminie Wietrzychowice coroczny, już VIII Międzygminny Konkurs Bajkowych Postaci .Tego dnia dzieci wcieliły się w różne bajkowe postacie. Stroje były bardzo pomysłowe i kolorowe –uczestnicy do złudzenia przypominali bohaterów bajek. Niektóre kreacje były wyjątkowo ciekawe, bo wykonane własnoręcznie. Świat tego dnia zamienił się w bajkową krainę. Dyrektor GOK […]

Informacja 27 lutego 2018

PRZERWA W KURSOWANIU PROMÓW W OTFINOWIE I SIEDLISZOWICACH

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że z dniem 26 lutego 2018 roku wstrzymuje kursowanie przepraw promowych do odwołania na następujących drogach: Nr 1305K relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Otfinów; Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.

Ogłoszenie 27 lutego 2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Na skróty