AKTUALNOŚCI

Informacja 9 sierpnia 2018

Informacja

W związku z upałem w dniu 9 sierpnia 2018 r. Urząd Gminy Wietrzychowice czynny do godziny 15:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informacja 9 sierpnia 2018

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w dniu 9 sierpnia 2018 godz. 915 Zadanie: Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice Komisja w składzie: Iwona Nowak- Przewodniczący Komisji Ala Szewczyk- sekretarz Komisji Robert Śpiewak- członek Komisji   W załączniku: INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja 9 sierpnia 2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice”

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice”. W załączeniu: Formularz ofertowy Projekt – umowy Zapytanie_ofertowe_azbest_2018

Informacja 8 sierpnia 2018

BADANIE I POTWIERDZANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

MODR w Tarnowie informuje, iż na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzenia okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. W załączeniu więcej informacji: MODR Informacja

Informacja 7 sierpnia 2018

Odbiór techniczny prac remontowych na cmentarzu

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że dniu 02.08.2018 r. odbył się techniczny odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”. Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego. Natomiast oficjalny odbiór końcowy odbędzie się w późniejszym terminie.

Ogłoszenie 7 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wietrzychowice.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Na skróty