AKTUALNOŚCI

Informacja 8 sierpnia 2019

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.08.2019 r.

Dotyczy zadania: Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych na działkach nr 778/3 i 779/6.

Informacja 7 sierpnia 2019

OŚWIETLENIE LED BĘDZIE W CENTRUM DEMBLINA

W centrum Demblina montowane jest oświetlenie LED. W każdym roku będziemy konsekwentnie wymieniać obecne lampy na LED. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby względem oświetlenia są duże, dlatego nie zostawiamy tego problemu, tylko z każdym rokiem montujemy i uzupełniamy braki.

GOPS 7 sierpnia 2019

Świadczenie „Dobry Start”

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. Poz. 1061) oraz  Monitor Polski z 30 maja 2018 r. poz. 514.  Dnia 18 lipca 2019 r zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 […]

Ogłoszenie 6 sierpnia 2019

OGŁOSZENIE

Zakład  Eksploatacji  Urządzeń  Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator maszyn i urządzeń. Miejsce pracy: Stacja Uzdatniania Wody  w Wietrzychowicach  oraz teren działania zakładu Umowa na zastępstwo I. Wymagania niezbędne wobec kandydata: Obywatelstwo polskie. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na […]

GOPS 5 sierpnia 2019

INFORMACJA

W dniu 31.07.2019 r., w Klubie  Seniora odbyły się ostatnie zajęcia, prowadzone przez Panią Paulinę Duda. Od miesiąca sierpnia 2019 roku nowym opiekunem Klubu Seniora będzie Pani Sylwia Wielbłąd.  Seniorzy bardzo wylewnie pożegnali Panią Paulinę z którą spędzili siedem miesięcy. Podziękowania w stronę Pani Pauliny Duda, za ogromny wkład pracy w prowadzenie Klubu, ciekawe zajęcia […]

Ogłoszenie 5 sierpnia 2019

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 05.08.2019 r. dot. przystąpienia do opracowania oraz wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”. Do pobrania: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 – PROJEKT

Na skróty