AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 17 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIETRZYCHOWICACH z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie 17 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIETRZYCHOWICACH z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.

Informacja 17 kwietnia 2019

MECENAT MAŁOPOLSKI – DOFINANSOWANIE 12 000 ZŁ DLA STOWARZYSZENIA DEMBLINIANKI

Stowarzyszenie Demblinanki uzyskało dofinansowanie 12 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu „Mecenat Małopolski”. Środki z dofinansowania będą przeznaczone na zadanie „Przyszłość i tradycja – 45-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach” W ramach projektu zostanie zorganizowana event plenerowy oraz wydany album na temat kulturalnej działalności ośrodka. Gratulujemy Stowarzyszeniu Demblinianki oraz Panu Michałowi Wolakowi, który podjął trudu się napisania tego projektu. Serdecznie dziękujemy za […]

drogi 17 kwietnia 2019

GMINA WIETRZYCHOWICE OTRZYMAŁA KOLEJNE DOFINANSOWANIE DO REMONTU DRÓG W KWOCIE: 93 364,00 ZŁ

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego w 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Wietrzychowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała 93 364,00 zł na Remont drogi gminnej 202824K „Miechowice […]

Informacja 15 kwietnia 2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Drodzy ósmoklasiści wierzymy, że doskonale poradzicie sobie z tym ważnym życiowym testem i dotychczasowy trud w zdobywaniu wiedzy zaowocuje wysokimi wynikami w tym niełatwym egzaminie ósmoklasisty. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za sprawną organizację egzaminu. Komisji egzaminacyjnej powołanej na ten egzamin życzymy spokojnego egzaminu. TRZYMAMY MOCNO KCIUKI!    

OSP 12 kwietnia 2019

JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE W OSTATNI WEEKEND DZIAŁAŁY

W ostatni weekend w Miechowicach Wielkich miały miejsce działania, których celem było sprawdzenie w akcji pompy o wysokiej wydajności z magazynu przeciwpowodziowego oraz pompy z OSP Wietrzychowice. Dodatkowym celem działań było napełnianie wodą zbiornika strażackiego znajdującego się w Miechowicach Wielkich. Tego dnia zadysponowano następujące jednostki: – OSP MIECHOWICE WIELKIE, – OSP WIETRZYCHOWICE, – OSP JADOWNIKI […]

Na skróty