AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 14 czerwca 2019

Wybory do Izb Rolniczych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 79 W Wietrzychowicach dotyczące składu OKW, pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej i terminie i miejscu przyjmowania kandydatur na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolnicze.

Informacja 12 czerwca 2019

Informacja

Działając na podstawie art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U.  z  2018r.  poz. 2268/, z którego wynika, że w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą  wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym uprawy gruntu, sadzenia […]

Informacja 11 czerwca 2019

MAMY DOFINANSOWANIE 80 000 zł Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Wietrzychowice otrzymała dotację 80 000 zł na remont kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Dzięki tym 80 000 zł oraz środkom z budżetu Gminy Wietrzychowice jeszcze bardziej podniesiemy standard przygotowania posiłków dla dzieci. Remonty ruszą w wakacje. Serdeczne podziękowania za wsparcie składamy […]

Wydarzenia 11 czerwca 2019

MEMORIAŁ PŁK. WŁADYSŁAWA KABATA-ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszamy na Memoriał Płk. Władysława Kabata 16 czerwca 2019 r. w Miechowicach Małych.

Informacja 10 czerwca 2019

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH – ŚRODKI NA DROGI DLA GMINY WIETRZYCHOWICE

5 czerwca 2019 r. podczas Forum Wójtów, Burmistrzów w Krakowie odbyło się oficjalne wręczenie promes w ramach programu Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych. Tego dnia Gminę Wietrzychowice reprezentował Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice.  Serdeczne podziękowania kierujemy dla: – Pana Łukasz Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, – Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, którzy osobiście wręczali środki na […]

GOPS 10 czerwca 2019

ogłoszenie

   Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, o koloniach letnich organizowanych dla grupy 10 osób w terminie 11.08.2019 do 21.08.2019 w miejscowości Iwonicz( Beskid Niski) dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia-urodzonych od 01. 01.2003r, których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.(Jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe […]

Na skróty