AKTUALNOŚCI

Informacja 5 grudnia 2017

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia służby przygotowawczej na I Turnus w 2018 roku w korpusie szeregowym. Szczegóły poniżej.  

GOPS 4 grudnia 2017

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PATRIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 6 grudnia br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie. Produkty będą wydawane od dnia 06.12.2017 – 08.12.2017r w godzinach pracy GOPS. Szacowana liczba […]

Informacja 4 grudnia 2017

PRZEBUDOWA TARGOWISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIA Z UE

Przebudowa Targowiska w Wietrzychowicach będzie jedną z trudniejszych oraz najdroższą inwestycją w 2018 roku. Napisany przez Gminę Wietrzychowice trudny projekt na unijne dofinansowanie był odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. 1 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Tarnowie Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa umowę gwarantującą […]

Informacja 4 grudnia 2017

TRZY LATA NA STANOWISKU WÓJTA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wietrzychowice!  1 grudnia mineły 3 lata odkąd miałem ten honor i zaszczyt złożyć ślubowanie na stanowisko wójta Gminy Wietrzychowice. Ten okres to 3 lata budowania wspólnoty, wzajemnego szacunku i zaufania oraz tak bardzo potrzebnej zgody w naszej „małej ojczyźnie”. Przez ten czas wprowadzamy w życie piękne polskie przysłowie „zgoda buduje”. Realizujemy w […]

oświata 1 grudnia 2017

WIZYTA MAŁOPOLSKIEJ KURATOR OŚWIATY PANI BARBARY NOWAK W GMINIE WIETRZYCHOWICE

30 listopada do Szkoły Podstawowej przybyła z wizytą Pani Barbara Nowak Małopolska Kurator Oświaty. Wizyta Pani Kurator związana była z uroczystym odbiorem inwestycji budowlanej, jaka zakończyła się właśnie w naszej placówce. Spotkanie to stało się bardzo dobrą okazją do konferencji na temat wprowadzonej od września reformy oświatowej, problemów współczesnej oświaty, sposobów jej finansowania i kierunków jej […]

Ogłoszenie 30 listopada 2017

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

Na skróty