AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 9 czerwca 2017

ZAPRASZAMY NA GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Wójt Gminy Wietrzychowice, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach serdecznie zapraszają wszystkie dzieci i dorosłych 11 czerwca na Stadion w Wietrzychowicach na Gminny Dzień Dziecka. W programie wiele atrakcji:

Bez kategorii 8 czerwca 2017

AGROTURYSTYKA – SZKOLENIE

Dnia 6 czerwca 2017r w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych. Mieliśmy przyjemność gościć podczas szkolenia Panią Jolantę Luberę, która aktywnie prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na terenie gminy Lisia Góra oraz Pana Wojciech Skrucha Radnego Województwa Małopolskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice, […]

Bez kategorii 7 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wietrzychowice: a) Cz. I Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wietrzychowicach, b) Cz. II termomodernizacja budynku domu ludowego w Jadownikach Mokrych. Do pobrania: Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 527059-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.): https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff541ced-ed15-4e6e-86b5-caf5aa967264 Treść SIWZ i wymaganych […]

GOPS 6 czerwca 2017

Artykuł GOPS

Jak co kwartał GOPS Wietrzychowice prezentuje artykuł o tematyce przemocy w rodzinie. Poniżej zaprezentowano historię Wiktorii. Jeżeli w rodzinie dochodzi do podobnych aktów przemocy nie należy tego ukrywać lecz zgłaszać do odpowiednich służb lokalnych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służby Zdrowia lub na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel: 801-120-002

GOPS 6 czerwca 2017

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Informator teleadresowy

GOPS 6 czerwca 2017

INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE DOTYCZĄCA PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

Na skróty