AKTUALNOŚCI

Informacja 13 marca 2018

GMINA WIETRZYCHOWICE W TVP KRAKÓW

W związku z wygraną w Plebiscycie Edukacyjnej Gminy Małopolski w TVP Kraków zostanie wyemitowany materiał o Gminie Wietrzychowice. W cyklu „Na rynku pracy” W porach emisyjnych: 12 marca 2018 r. Poniedziałek o godzinie 19:45,

GOPS 13 marca 2018

Cena przemocy w związkach – konsekwencje u ofiar i sprawców 

Jak co kwartał, GOPS Wietrzychowice w ramach edukacji społeczności lokalnej, zamieszcza artykuł o tematyce przemocy w rodzinie. Tym razem zwrócono uwagę na konsekwencje występowania problemu przemocy w rodzinie, zarówno u ofiar jak i u sprawców. Cena przemocy w związkach – konsekwencje u ofiar i sprawców Dorota Dyjakon Przemoc w rodzinie dotyka wszystkie osoby, które pozostają […]

Ogłoszenie 13 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NAZWA ZAMÓWIENIA: „TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”.

GOPS 12 marca 2018

WARSZTATY KULINARNE Z BANKU ŻYWNOŚCI

W dniu 12.03.2018r w Domu Ludowym w Jadownikach Mokrych odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe prowadzone przez trenera Banku Żywności w Krakowie. W warsztatach uczestniczyły osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali różne potrawy między innymi: pierogi z soczewicą, pierogi z kaszą gryczaną, pierogi szwedzkie. Warsztaty miały na celu wskazać różne […]

Informacja 12 marca 2018

NOWE BOISKO SPORTOWE W JADOWNIKACH MOKRYCH

Sporządzony przez Gminę Wietrzychowice projekt budowy boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni przeszedł procedury w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku otrzymał 50 % pomocy finansowej do kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Małopolskie boiska”, pozostała część kosztów budowy pokryta zostanie z budżetu Gminy Wietrzychowice. W ramach […]

Ogłoszenie 12 marca 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup ciągnika rolniczego”.

Na skróty