AKTUALNOŚCI

Informacja 6 marca 2018

SZKOLENIA ZA BONY W MAŁOPOLSCE

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Informacja 6 marca 2018

PISMO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

28 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Zgodnie z ww. zmianą rozporządzenia następujące zasady bioasekuracji obowiązują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

Informacja 2 marca 2018

PRZEKAZANIE TREŚCI ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

  Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin”

Bez kategorii 2 marca 2018

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania, że na wniosek SOC.6220.4.2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. Gminy Wietrzychowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w Miejscowości Miechowice Wielkie oraz działkach 557 i 558 położonych w […]

Ogłoszenie 2 marca 2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 02.03.2018r. do 23.03.2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: –  przeznaczonych do dzierżawy W załączeniu: Ogłoszenie

Informacja 1 marca 2018

INFORMACJA

W dniu 09.02.2018 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny poprowadzony przez Panią Barbarę Petek-Matuła z Fundacji Moderato, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu,   pracownicy biura oraz członkowie LGD.

Na skróty