AKTUALNOŚCI

Informacja 29 września 2017

PRZEKAZANIE ROWERKA REHABILITACYJNEGO TRÓJKOŁOWEGO DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jakiś czas temu Polski Czerwony Krzyż zwrócił się z prośbą o możliwość ustawienia kontenerów na odzież w kilku miejscach, na trenie gminy. Dzięki podjętej współpracy, PCK przekazało trójkołowy rower rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja 27 września 2017

JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Gmina Wietrzychowice organizuje w dniach 5 i 6 października 2017 roku jesienną objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – szczegóły w załączniku: Gabaryty jesień 2017

GOPS 26 września 2017

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 […]

Ogłoszenie 26 września 2017

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Wisła poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilna sytuacją hydrologiczną od godz. 11.00 dnia 26 września 2017 r.  Wójt Gminy Wietrzychowice odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie 22 września 2017

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody w rzece Wisła oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza od godz. 9.00 dnia 22 września 2017 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie 22 września 2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej  został wywieszony na okres od 22.09.2017r. do 13.10.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: – przeznaczonych do dzierżawy Do pobrania: Zarządzenie NR 70 2017 o dzierżawie

Na skróty