AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 26 kwietnia 2018

Zaproszenie

Wójt Gminy Wietrzychowice i Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice mają zaszczyt zaprosić druhów gminnych jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych do wzięcia udziału w Gminnym Święcie Strażaka, które odbędzie się 3 maja 2018 roku.

Informacja 24 kwietnia 2018

INFORMACJA ARiMR

Rolniku, złóż eWniosek już teraz! Biura ARiMR zapraszają do godz. 18.00 Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez internet. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.

Informacja 24 kwietnia 2018

ZABYTKOWA KAPLICZKA W MIECHOWICACH MAŁYCH BĘDZIE ODNOWIONA

Kapliczkę w Miechowicach Małych uda się w tym roku naprawić i odrestaurować. Wszystko dzięki skutecznie napisanemu projektowi na dofinansowanie w ramach projektu „Małopolskie Kapliczki 2018”. Kwota dofinansowania to 7 000 zł. Więcej na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/malopolskie-kapliczki-jeszcze-piekniejsze  

Informacja 24 kwietnia 2018

PODPISANO UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ BOISKA W JADOWNIKACH MOKRYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/728/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie do przebudowy boiska asfaltowego w Jadownikach Mokrych. W związku z tym został ogłoszony przetarg, a po jego rozstrzygnięciu  Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek podpisał umowę z Panem Arturem Trytko, reprezentującym firmę: TRANS-ART Artur Trytko Bobrowniki Wielkie, […]

Ogłoszenie 23 kwietnia 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Malowanie i  remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice.

Informacja 23 kwietnia 2018

MAŁOPOLSKIE BOISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE PROMES

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/728/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie do przebudowy boiska asfaltowego w Jadownikach Mokrych. 20 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste przekazanie środków finansowych zatwierdzonych w wyżej wymienionej uchwale. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek reprezentował Gminę Wietrzychowice na oficjalnym przekazaniu PROMES będących wsparciem dla […]

Na skróty