Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-27/
Export date: Fri Sep 25 17:20:32 2020 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach.
Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

Do pobrania:

Załączniki do modyfikacji:
Poniżej do pobrania – Zapytania wraz z wyjaśnieniami dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach”:

 
Post date: 2020-07-07 12:06:09
Post date GMT: 2020-07-07 12:06:09