Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-14/
Export date: Thu Dec 12 23:30:00 2019 / +0000 GMT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: Remont i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice - 2019.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

 
Post date: 2019-01-30 09:32:46
Post date GMT: 2019-01-30 09:32:46