Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/numery-telefonow/
Export date: Tue Jul 7 13:02:37 2020 / +0000 GMT

Numery telefonów
Tel./Fax:

(14) 641 80 18
(14) 641 80 45

(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolneNumery wewnętrzneStanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko
Podatki

Gospodarka Odpadami
2 11  Elżbieta Pudełko (podatki)

Anna Gaca (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty)
Kasa 3 22  Zofia Giza, archiwum
Skarbnik 1 10  Andrzej Furgał
Księgowość GBP, GOPS oraz GOK 4 24  Joanna Kalita
Księgowość Urzędu Gminy 5 25  Barbara Partyka, Konrad Gorla
 

 

 

Geodezja

 
6 15  

 Sabina Nowak - Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna
Opieka Społeczna

GOPS

Profilaktyka

i zapobieganie alkoholizmowi
7  

14 6418 150
 Dorota Czarna - zasiłki rodzinne

 Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi

 Barbara Kamysz-Wietacha

 Bogumiła Boroń - świadczenia rodzinne

Sylwia Partyka - świadczenia rodzinne
Ewidencja Ludności 8 12  Małgorzata Marek- sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,
USC 9 13  Ala Szewczyk - Kierownik USC, działalność gospodarcza
Sekretariat 10 18  Jolanta Kabat-Kozińska


Małgorzata Kabat- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wójt Gminy
11 21  Tomasz Banek
Sekretarz 12 27  Grzegorz Kogut
Działalność gospodarcza, archiwum 13 19 Sylwia Partyka -  gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali

Monika Kamysz-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy
Inwestycje 14 14  Marek Augustyński - rozwój gospodarczy, zamówienia publiczne, inwestycje, przetargi
Drogi 14 14  Ryszard Pochroń - drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie

Post date: 2017-06-23 13:47:29
Post date GMT: 2017-06-23 13:47:29