Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/numery-telefonow/
Export date: Tue Feb 19 11:03:38 2019 / +0000 GMT

Numery telefonów
Tel./Fax:

(14) 641 80 18
(14) 641 80 45

(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolneNumery wewnętrzneStanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko
Podatki

Gospodarka Odpadami
2 12  Elżbieta Pudełko (podatki)

 Grzegorz Kogut (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty)
Kasa 3 13  Zofia Giza
Skarbnik 1 11  Andrzej Furgał
Księgowość GBP, GOPS oraz GOK 4 14  Joanna Kalita
Księgowość Urzędu Gminy 5 15  Krystyna Czesak, Barbara Partyka
 

 

 

Geodezja

 
6 16  

 Sabina Nowak - Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna
Opieka Społeczna

GOPS

Profilaktyka

i zapobieganie alkoholizmowi
7 14 6418 150  Dorota Czarna - zasiłki rodzinne

 Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi

 Barbara Kamysz-Wietacha

 Bogumiła Boroń - świadczenia rodzinne
Ewidencja Ludności 8 18  Robert Śpiewak - sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,
USC 9 19  Ala Szewczyk - Kierownik USC
Sekretariat 10 20  Jolanta Kabat-Kozińska
Wójt Gminy
11 21  Tomasz Banek
Sekretarz 12 22  Iwona Nowak
Działalność gospodarcza, archiwum 13 23 Janina Boksa -  działalność gospodarcza, archiwum, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Monika Kamysz-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali
Inwestycje 14 24  Marek Augustyński - rozwój gospodarczy, zamówienia publiczne, inwestycje, przetargi
Drogi 14 24  Ryszard Pochroń - drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie

Post date: 2017-06-23 13:47:29
Post date GMT: 2017-06-23 13:47:29