Numery telefonów

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 45
(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolne

Numery wewnętrzne

Stanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko
Podatki

Gospodarka Odpadami

2 11  Elżbieta Pudełko (podatki)

Anna Gaca (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty)

Kasa 3 22  Zofia Giza, archiwum
Skarbnik 1 10  Andrzej Furgał
Księgowość GBP, GOPS oraz GOK 4 24  Joanna Kalita
Księgowość Urzędu Gminy 5 25  Barbara Partyka, Konrad Gorla
 

 

 

Geodezja

 

6 15  

 Sabina Nowak – Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna

Opieka Społeczna

GOPS

Profilaktyka

i zapobieganie alkoholizmowi

7  

14 6418 150

 Dorota Czarna – zasiłki rodzinne

 Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi

 Barbara Kamysz-Wietacha

 Bogumiła Boroń – świadczenia rodzinne

Sylwia Partyka – świadczenia rodzinne

Ewidencja Ludności 8 12  Małgorzata Marek– sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,
USC 9 13  Ala Szewczyk – Kierownik USC, działalność gospodarcza
Sekretariat 10 18  Jolanta Kabat-Kozińska

Małgorzata Kabat– zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wójt Gminy
11 21  Tomasz Banek
Sekretarz 12 27  Grzegorz Kogut
Działalność gospodarcza, archiwum 13 19 Sylwia Partyka –  gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali

Monika Kamysz-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy

Inwestycje 14 14  Marek Augustyński – rozwój gospodarczy, zamówienia publiczne, inwestycje, przetargi
Drogi 14 14  Ryszard Pochroń – drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie