Numery telefonów

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 45
(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolne

Numery wewnętrzne

Stanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko
Podatki

Gospodarka Odpadami

2 12  Elżbieta Pudełko (podatki)

 Grzegorz Kogut (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty)

Kasa 3 13  Zofia Giza
Skarbnik 1 11  Andrzej Furgał
Księgowość GBP, GOPS oraz GOK 4 14  Joanna Kalita
Księgowość Urzędu Gminy 5 15  Krystyna Czesak, Barbara Partyka
 

 

 

Geodezja

 

6 16  

 Sabina Nowak – Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna

Opieka Społeczna

GOPS

Profilaktyka

i zapobieganie alkoholizmowi

7 14 6418 150  Dorota Czarna – zasiłki rodzinne

 Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi

 Barbara Kamysz-Wietacha

 Bogumiła Boroń – świadczenia rodzinne

Ewidencja Ludności 8 18  Robert Śpiewak – sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,
USC 9 19  Ala Szewczyk – Kierownik USC
Sekretariat 10 20  Jolanta Kabat-Kozińska
Wójt Gminy
11 21  Tomasz Banek
Sekretarz 12 22  Iwona Nowak
Działalność gospodarcza, archiwum 13 23 Janina Boksa –  działalność gospodarcza, archiwum, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Monika Kamysz-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali

Inwestycje 14 24  Marek Augustyński – rozwój gospodarczy, zamówienia publiczne, inwestycje, przetargi
Drogi 14 24  Ryszard Pochroń – drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie