Miechowice Wielkie

Dom Ludowy w Miechowicach Wielkich

Miechowice Wielkie mają początkową historię zbieżną z Miechowicami Małymi. Wioska ta, podobnie jak Miechowice Małe, była własnością klasztoru Cystersów z Jędrzejowa aż do 1503 roku, a następnie przechodziła do rąk swych kolejnych szlacheckich właścicieli. W roku 1855 Miechowice Wielkie były własnością Barona Feliksa Konopki i Pauliny Pieniążek.

Na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego w 1880 roku wynika, że wioskę zamieszkiwało 635 mieszkańców.

  • powierzchnia: 645,13 ha
  • mieszkańcy: 524 osób
  • sołtys: Piotr Wiśniewski
  • rada sołecka: Kapłon Krystian, Kapłon Władysław, Kogut Grzegorz, Małacha Adam, Wiśniewski Piotr

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Miechowic Wielkich: