Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/malopolskie-boiska/
Export date: Mon Dec 10 18:42:40 2018 / +0000 GMT

NOWE BOISKO SPORTOWE W JADOWNIKACH MOKRYCH
Sporządzony przez Gminę Wietrzychowice projekt budowy boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni przeszedł procedury w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku otrzymał 50 % pomocy finansowej do kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Małopolskie boiska”, pozostała część kosztów budowy pokryta zostanie z budżetu Gminy Wietrzychowice.

W ramach tego zadania wybudowane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych   o wymiarach 40x20 metrów i będzie posiadało poliuretanową nawierzchnię. Dodatkowo zostaną zakupione i zamontowane piłkochwyty, bramki, siatki, siedziska oraz piłki.

„Małopolskie boiska” to projekt, jakiego- w skali całego regionu- Województwo Małopolskie jeszcze nie realizowało. W ciągu najbliższych kilku miesięcy istniejące teraz boiska przyszkolne zmienią się nie do poznania. A co najważniejsze, bezpieczniejsi będą ich użytkownicy- uczniowie najczęściej korzystający z nich na lekcjach wychowania fizycznego czy rozwijający swoje sportowe pasje w wolnym czasie.

Otrzymana dotacja od Województwa Małopolskiego wynosi blisko dwieście tysięcy złotych.

 

 
Post date: 2018-03-12 13:43:02
Post date GMT: 2018-03-12 13:43:02