Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy

mgr Tomasz Banek

Zastępca Wójta Gminy

mgr inż Sabina Nowak

 

Sekretarz Gminy

mgr Iwona Nowak

Skarbnik Gminy

mgr Andrzej Furgał