Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-10/
Export date: Tue Aug 11 21:45:16 2020 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice”.
Do pobrania pełna treść informacji:
Post date: 2018-07-23 11:29:14
Post date GMT: 2018-07-23 11:29:14