Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/informacja-wojta-gminy-dotyczaca-suszy/
Export date: Mon Dec 16 1:40:33 2019 / +0000 GMT

Informacja Wójta Gminy dotycząca suszy
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zjawiska występowania suszy na terenie gminy, informujemy, iż Wójt Gminy Wietrzychowice wystosował pismo w tej sprawie do

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego

  • Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

  • Posła na Sejm Pana Wiesława Krajeskiego

  • Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika

  • Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.


W załączeniu pismo:
Post date: 2018-06-29 11:57:50
Post date GMT: 2018-06-29 11:57:50