Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/informacja-o-projekcie-razem-mozemy-wiecej/
Export date: Tue Feb 18 20:08:50 2020 / +0000 GMT

Informacja o projekcie „Razem możemy więcej”Zakończono I zadanie Projektu „Razem możemy więcej” aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice pod nazwą – Indywidualna diagnoza potrzeb uczestników oraz opracowanie ścieżek reintegracji. Przy udziale Pani Psycholog oraz Doradcy Zawodowego zostały opracowane indywidualne diagnozy potrzeb oraz ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dla 10 uczestników projektu. W ramach działań projektowych zawarto 10 kontraktów socjalnych. Przed nami kolejny etap projektu, w tym konkurs ofert na realizację zadania publicznego na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyłonionemu w ramach konkursu realizatorowi zostaną zlecone zadania z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Post date: 2017-10-06 08:35:37
Post date GMT: 2017-10-06 08:35:37