Gmina Wietrzychowice
http://wietrzychowice.pl/demblin/
Export date: Tue Jul 7 13:12:28 2020 / +0000 GMT

Demblin


Demblin swoimi korze­niami sięga do wczesnego śre­dniowiecza. Zajmował wtedy szczególną pozycję wśród wszyst­kich osad prawobrzeżnej Wisły. Znajdował się tutaj gród, którego powstanie datuje się na IX - XI w., chociaż na podstawie badań arche­ologicznych wydzielono także wcześniejszą jego fazę, sięgającą VII w. W latach 1123 - 1125 istniał w Opatowcu przewóz przez Wisłę, którego strzegł dembliński gród. Materiały historyczne wspominają pierwszych właścicieli tej wioski dopiero pod koniec XIV wieku. Byli to: w 1381 r. - Gierosz Zbyszko - łowczy sandomierski, w 1403 r. Zbyszko de Dymlin herbu Pobłóg, zaś w latach 1467 - 1469 Paweł Rogala. Na przestrzeni wie­ków Demblin wielokrotnie zmie­niał swoich właścicieli. Ostat­nim był Henryk Wysocki. Podczas II wojny świa­towej, w starym bu­dynku szkoły, stacjonował odział wojska i żandar­merii niemieckiej.

 • powierzchnia: 438,39 ha


 • mieszkańcy: 297 osób


 • sołtys: Sylwester Wojciechowski

 • rada sołecka:

  • Agnieszka Kuska

  • Józef Partyka

  • Józef Śliwa

  • Leszek Wojciechowski

Post date: 2017-06-23 11:57:53
Post date GMT: 2017-06-23 11:57:53