Zapraszamy na Święto Fasoli

21 sierpnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice, Stowarzyszenie OSP Pałuszyce-Nowopole, Sołectwo Nowopole, Sołectwo Pałuszyce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach serdecznie zapraszają na Gminne Święto Fasoli.

JEDNOGŁOŚNIE – ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE

27 czerwca 2018

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Wietrzychowice Wójt Gminy Pan Tomasz Banek uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Co roku Rada Gminy dokonuje oceny prac wykonanych w gminie wyrazem poparcia działań Wójta w ubiegłym roku, było jednogłośne głosowanie radnych „za” absolutorium.

Memoriał Pułkownika Władysława Kabata – 17.06.2018r GALERIA

19 czerwca 2018

WSPÓLNE CZYTANIE „WESELA” WYSPIAŃSKIEGO

4 września 2017

W sobotę 9 września cała polska w ramach 6. edycji Narodowego Czytania czytała „Wesele” Wyspiańskiego. Mieszkańcy naszej Gminy również w tym celu zebrali się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach

Pierwszą scenę pierwszego aktu odczytali Wójt Gminy Wietrzychowic Pan Tomasz Banek oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach Pani Anna Górska. Podczas tego spotkania praktycznie nie było biernych uczestników. Przybyli chętnie pełnili rolę lektora.

Wszystkim uczestnikom wspólnego czytania dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJE ZADANIA POD NAZWĄ „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH”

31 sierpnia 2017

30 sierpnia br. Wójt Gminy Wietrzychowice podpisał umową z wykonawcą:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Ul. Ujejskiego 22

33-100 Tarnów

Zadanie opiewa na kwotę: 742 378,68 złotych brutto

Termin wykonania zadania to: 20 grudnia 2017r.

Relacja z tego wydarzenia została opracowana przez Tygodnik Miasto i Ludzie:
 http://miastoiludzie.pl/2017/08/31/podpisanie-umowy-termomodernizacje-gminie-wietrzychowice/